Etikkommissionens årsmöte 14 mars!

Välkommen till Etikkommissionen i Sveriges årsmöte den 14 mars i ABF-huset.
Kl. 18.00 inleder advokat Nadja Hatem med att berätta om den nya asyllagen i ljuset av de mänskliga rättigheterna. Därefter håller Anita Dorazio en kort redovisning om fallen i ”Kvinnorapporten”. Kl. 19.00 inleds årsmötet.

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2016, 200 kr eller mer efter eget gottfinnande, om du vill delta på årsmötet som fullvärdig medlem.
Pg: 61 72 58-9. Ange din epost-adress som avsändare.

Plats: ABF-huset, Beskowsalen, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Kl.18.00

Dagordning:
1) Årsmötets öppnande
2) Val av mötesordförande och sekreterare
3) Val av justerare
4) Verksamhetsberättelsen 2015-01-01 – 2015-12-31
5) Ekonomisk rapport
6) Val av styrelse
7) Beslut om firmatecknare
8) Val av revisorer
9) Val av valberedning
10) Beslut om årsavgiftens storlek
11) Övriga frågor
12) Årsmötet avslutas.