Asylrätten – en mänsklig rättighet

”Jag förstår inte hur den flyktingtragedi vi bevittnar debatteras som ett större problem för oss än för alla som genomlever den”
– Theodor Kallifatides

Vi försvarar härmed de mänskliga rättigheterna för asylsökande flyktingar som vandrar upp och söker sin tillflykt i vårt land. Sverige är ett rikt land och har tillräckligt med plats för att ta emot fler. Vi vill att de asylsökande människorna, vuxna och barn, ska känna sig välkomna och beviljas det skydd de är i behov av.

Läs och skriv under vår artikel!

The Right to Asylum – a human right

Read our article in english

Dags att förnya medlemskapet/bli medlem 2016!

Bli medlem i Etikkommissionen

Det har varit ett tungt år för oss alla som arbetar för mänskliga rättigheter i asylprocessen. Mer än någonsin behövs vårt arbete med opinionsbildning i denna fråga. Etikkommissionen har under året haft ett antal seminarier och möten, arbetat med spridning av publikationer och broschyrer och i samarbete med andra organisationer gjort uppvaktningar och framställningar till olika myndigheter. Många medlemmar har också varit engagerade i läkarmottagningen och annat praktiskt arbete med flyktingarna.
Just nu arbetar vi med en artikel som underlag till Folkkampanjen för asylrätt, som drar igång nu i januari, bl. a med en stor gemensam demonstration den 16 januari på Raouls Wallenbergs torg. Vi förbereder också nya seminarier och möten för det nya året.

Vi behöver resurser för att genomföra olika aktiviteter och ber dig därför att så snart som möjligt betala din medlemsavgift för 2016.
Sätt in 200 kr eller mer enl. eget gottfinnande till Etikkommissionens plusgiro 61 72 58 -9.
Ange ditt namn och din e-postadress vid inbetalningen, så får du våra utskick!