Ny vetenskaplig artikel om ensamkommande barn på flykt

Hur upplever ensamkommande barn på flykt kontakten med socialtjänsten och sina gode män? Det är huvudfrågan i en ny artikel, publicerad i Socialvetenskaplig tidskrift 2018:1.

Artikeln Ensamkommande barn på flykt (pdf) är skriven av doktoranden Farhad Jahanmahan, också medlem i Etikkommissionen i Sverige, och professor Nihad Bunar, båda verksamma vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

Genom intervjuer med 15 ensamkommande barn från Afghanistan undersöker artikeln hur barnen förstår sina interaktioner med socialtjänsten och sina gode män under asylprocessen.

Frågor som studien tar sig an är: Upplevs socialtjänsten och god man agera stödjande, vilket är deras formella uppdrag, i direkta interaktioner med de intervjuade barnen? Vilket utrymme finns det för de intervjuade barnen att trots asymmetriska maktförhållanden förhandla med kontexternas aktörer om åtminstone vissa aspekter av deras agerande? Hur går det till och vilka är utfallen?

Läs artikeln via länken ovan eller på sidan ”Andra rapporter och forskning” här på hemsidan.