INSTÄLLT! Årsmöte den 26 mars på ABF Stockholm

Tyvärr måste vi ställa in vårt årsmöte och det viktiga seminariet om Barnkonventionen som skulle ha hållits den 26 mars! Vi skjuter upp det tills vidare och hoppas kunna hålla det senast i september.

PROGRAM

  • Barnkonventionen har blivit svensk lag i år
    Vad betyder tillämpningen av lagen för våra flyktingbarn?

    Louise Dane, universitetslektor i offentlig rätt vid Stockholms Universitet, inleder om betydelsen av principen om barnets bästa i migrationsärenden, Barnkonventionen som lag, tillämpningen av lagen och allt som krockar.

    Därefter följer ett samtal mellan Louise Dane, Agneta Pleijel, författare, och Astrid Seeberger, läkare och författare, om verklighetens humanitära skäl och rätten till familjeliv med barnet i centrum.
  • En presentation av rapporten till den parlamentariska kommittén i Riksdagen, där enligt januariöverenskommelsen ”Partierna är överens om att driva en ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén”

Varmt välkomna!
Etikkommissionen i Sverige i samarbete med ABF

Har du betalt medlemsavgiften?
Vi vill påminna om medlemsavgiften för dig som ännu inte betalt. Sätt in 250 kr eller mer till Etikkommissionens plusgiro: 61 72 58-9.
Ange ditt fullständiga namn och din e-postadress vid inbetalningen, så får du våra utskick.