”Barnen utan röst”

”Barnen utan röst” är en lägesrapport som berättar om de barn med svåra uppgivenhetssymptom som fått avslag på ansökan om asyl och skydd i Sverige.

Rapporten togs fram av en arbetsgrupp bestående av Anita D’OrazioElisabeth HultcrantzKarin Johansson Blight och Eva Wilks. Den publicerades i januari 2012  av Etikkommissionen i Sverige.

Rapporten bygger på enkäter med familjer som sökte asyl mellan 2004 och 2011, en period då lagen om ”synnerligen ömmande omständigheter” varit aktuell. Lagen innebär i korthet att asylsökande undantagsvis kan beviljas uppehållstillstånd, trots att de inte behöver skydd mot förföljelse.

Slutsatserna konstaterar att ”många barns erfarenheter inte alls framkommer under asylprocessen även om man formellt skriver i avslagsbesluten att man tagit hänsyn till barnens bästa. När det gäller de fall där information finns tillgänglig verkar den i många fall ha kommit fram vid senare stadier än vid första instans: i samband med överklagande och/eller vårdkontakter. Eftersom familjerna inte anses ha flykting-, eller skyddsskäl, bidrar detta till att vårdtillgång i landet som familjen utvisas till anses möjlig och avslag ges ”på synnerligen ömmande omständigheter”. I verkställighetsstadiet prövas sedan endast om verkställighet kan genomföras.”

Läs hela rapporten: Barnen utan röst (pdf)
Läs den engelska versionen: Children without a voice (pdf)

Läs även vad ”Institute of Race Relations” i Storbritannien skriver om rapporten:
Inhuman responses to distressed children Institute of Race Relations