Kommande vitbok om ”flyktingkrisen” får stipendium

Ill. Vahedeh Aida Ghardagian

Etikkommissionen har blivit ombedda att medverka i en kommande vitbok om ”flyktingkrisen”. Initiativtagare till boken är Jan Stattin, historiker, Ingrid Eckerman, allmänläkare och grundare av  nätverket ”Stoppa utvisningarna till Afghanistan!” och Karin Fridell Anter, arkitekt och ordförande för Stöttepelaren – förening för stöd till ensamkommande barn och ungdomar.

Boken med arbetsnamnet ”Rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2020” har nu fått ett ”krisstipendium” från Arena Idé och Atlas bokförlag. Stipendiet härrör från inkomsterna av idéhistorikern Sverker Sörlins bok Kris! Från Estonia till Corona (Atlas) och ska möjliggöra skrivande kring kris och kriser i samhället.

– Vi ville visa hur stort engagemanget i civilsamhället är, säger Jan Stattin, historiker och huvudredaktör för boken. Men nu blir det mycket om rättssäkerhet. Jag har själv sett de mest horribla beslut där handläggare till och med går emot Migrationsverkets egna regler.

Läs hela pressmeddelandet här: