Apatiska barn

Artikel i Läkartidnidningen nr 43-44 2012

APATISKA BARN FINNS – OCH DE HAR RÄTT TILL VÅRD
av Elisabeth Hultcrantz och Anne-Liis von Knorring
Apatiska barn finns

——————————————————————————————————————–

 Intervju med Eva Wilks i Dala Demokraten

Etikkommissionen arbetar mycket aktivt för de apatiska barnen och vi kommer att redovisa aktuella ärenden som vi arbetar med. Snart kommer vi även med våra kommentarer på Socialstyrelsens rapport.

Vi utsätter de apatiska barnen för en form av psykisk tortyr, när de upprepade gånger får avslag på asylansökningar, och vi vet att de inte får den får den vård de behöver i hemlandet.

Det säger Eva Wilks, som forskat om hur de apatiska barnen behandlas. I går talade hon vid Falun-Borlänge asylkommittes möte i missionskyrkan i Borlänge.

– Det är fortfarande inte någon som vet hur många de är. Jag har kontakt med ett 15-tal barn i dag. Men troligen är det runt 50 i Sverige med de gömda barnen, säger Eva Wilks, som bland annat engagerat sig i den romska flickan Kasandra som funnits i Dalarna en tid och där familjen fick uppehållstillstånd för ett och ett halvt år sedan. Hon konstaterar nu att diskussionen om manipulation försvunnit, sen Gellert Tamas bok visade på felaktigheterna.

– Tamas bok tog udden av föreställningar om manipulation. Ett barn kan inte spela under så lång tid, och samtidigt visar läkarundersökningarna att barnet är mycket allvarligt sjukt.

”BYT UT PERSONAL”

Men hon ser stora problem för att de apatiska barnen ska kunna få vård och uppehållstillstånd. – Lagen skulle behöva ändras. Det behövs bättre vård, så barnen slipper gå ner sig så djupt. Nämndemännen i migrationsdomstolarna måste få alla dokument och en del personal på Migrationsverket måste bytas ut.

Hon pekar på ett fall som rör en romsk pojke som fanns i Sundsvall.

Tjänstemannen på Migrationsverket tog större vikt vad en granne till familjen sa, än ett läkarutlåtande.

Hon ser dock en viss ljusning en dom som Migrationsöverdomstolen tog i ett fall i höstas, och som varit vägledande. – Sex barn som tidigare fått nej har nu fått uppehållstillstånd.

ROMSKA BARN

Att det ofta är romska barn eller ugriska barn från Kazakstan, som hamnar i ett apatisk tillstånd, tror Eva beror på deras bakgrund. Att vara en utsatt minoritet i sina ursprungsländer och kanske inte ha ett så utåtriktat agerande. – Svårt traumatiska upplevelser från hemlandet. Hela familjer mår väldigt dåligt, säger Eva Wilks.

Läs Socialstyrelsens rapport här