Ge ett bidrag

Vill du hjälpa oss i vårt arbete? Gåvor är alltid välkomna.

Sätt in önskad summa på Etikkommissionens plusgiro 61 72 58 -9. Ange gärna ”gåva” och ditt namn/organisation i meddelandefältet vid inbetalningen.

Vi söker också aktiva kontaktpersoner, medborgarvittnen och medlemmar. Skicka ett mail till info@etikkommissionen.se om du vill veta mer om hur du kan hjälpa till.