Domslutet från Tribunal 12

Den 12 maj 2012 samlades internationellt kända författare, forskare, folkrättsjurister och aktivister i Stockholm för att undersöka hur flyktingars möte med dagens Europa ser ut. Behandlas människor inhumant? Är det fråga om systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter? Vem bär ansvaret?

Tribunal 12 ägde rum i Kulturhuset i Stockholm och sändes också direkt på webben, samt i teatrar, biografer och föreningslokaler i ett stort antal orter i Sverige och Europa.

Tribunal 12 avslutades med denna rapport:

Tribunal 12 – Rapport (pdf)