Viktiga länkar

Externa länkar vi vill uppmärksamma:

annette-rosengren.se – Vårt Europa – Berättelser om människor på flykt och Europas asylpolitik

onodigaflyktingkrisen.se – Projektet ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021”

www.sanna-ord.se/asylnytt – Asylnytt – Informativ och bra tidning om asylfrågor

www.farr.se – Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd

bengtsjoberg.blogg.se – Bengt Sjöberg,  inspirerande aktiv och utbildare inom Sveriges kristna råd

www.sweref.org – Asylrättsscentrum, för asylsökande

www.rosengrenska.org  – Sjukvård för asylsökande

www.unhcr-northerneurope.org – UNHCR, FN-organ i flyktingfrågor

asylkommitten.se – Asylkommittén i Gävleborg

www.lakareutangranser.se – Läkare Utan Gränser – en medicinsk humanitär organisation

www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionenBarnkonventionen

www.skr.org – Sveriges Kristna Råd – arbetar mycket aktivt

www.fcfp.se – Fackligt center för papperslösa

www.ingenillegal.org – Ingen Människa är Illegal – mycket bra asylrättsorganisation

www.svenskapen.se – Arbetar för det fria ordet i världen och stödjer aktivt författares demokratiska rättigheter

lakareivarlden.se – Läkare i världen 

Om du har en länk du tycker vi bör uppmärksamma och kanske lägga till, kontakta oss.