Viktiga länkar

Externa länkar vi vill uppmärksamma:

www.sanna-ord.se/asylnytt (Informativ och bra tidning om asylfrågor)

www.farr.se (Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd)

bengtsjoberg.blogg.se (Bengt Sjöberg, som är inspirerande aktiv och utbildare inom Sveriges kristna råd)

www.sweref.org (För asylsökande)

www.rosengrenska.org (Sjukvård för asylsökande)

www.unhcr-northerneurope.org (UNHCR, FN-organ i flyktingfrågor)

asylkommitten.se (Asylkommittén i Gävleborg)

www.lakareutangranser.se (Läkare Utan Gränser – en medicinsk humanitär organisation)

www.manskligarattigheter.se (Information om mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt)

www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Asyl-och-invandring (Asylpolitik inom EU)

www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen (Barnkonventionen)

www.skr.org (Sveriges Kristna Råd – arbetar mycket aktivt)

www.fcfp.se (Fackliga rättigheter för papperslösa)

www.ingenillegal.org (Ingen Människa är Illegal – mycket bra asylrättsorganisation)

www.svenskapen.se (Arbetar för det fria ordet i världen och stödjer aktivt författares demokratiska rättigheter)

lakareivarlden.se (Läkare i världen)

Om du har en länk du tycker vi bör uppmärksamma och kanske lägga till, kontakta oss.