”Partierna är överens om att driva en ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén”

2019 tog Etikkommissionen fram en rapport om humanitära skyddsgrunder för barn som söker asyl i Sverige. Rapporten är publicerad i samarbete med Läkare i Världen. Den inkluderar bland annat fallstudier av barn med uppgivenhetssyndrom som fått avslag på sina ansökningar och barn med andra svåra funktionsnedsättningar och sjukdomar som lever under hot om utvisning.

I januariavtalet som slöts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna i januari 2019 finns en särskild punkt om humanitära skyddsskäl, punkt 67: ”Partierna är överens om att driva en ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén”. 

Etikkommissionens rapport har syftet att med konkreta exempel på humanitära nödsituationer visa behovet att återinföra humanitära skäl i asyllagstiftningen och dess praxis.