Läkare i Världens remissvar

Läkare i Världen har lämnat in ett remissvar angående lagrådsremissen ”Begränsningar av möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige”.  Läs remissvaret i pdf-format här.