Bidra till Etikkommissionens sommarinsamling

Vi i Etikkommissionen i Sverige möter varje vecka på Läkare i Världens mottagning människor som flytt till Sverige undan krig och förföljelser. Vi träffar många kvinnor och barn som är oerhört utsatta efter flykt från krig och etnisk förföljelse. Barnens fäder är antingen försvunna i hemlandet eller tagna i förvar här i Sverige i väntan på utvisning. De flesta kvinnor och barn har fått avslag på sina asylansökningar och lever i en totalt otrygg tillvaro med en ständig jakt på boende, mat för dagen, kläder till barnen och sig själva. De som eventuellt hade ett tillfälligt arbete innan Covid 19-pandemin har mist detta.

I sommar hjälper Etikkommissionen i Sverige några av dessa mest utsatta barnfamiljer med matpengar och SL-kort som gör det möjligt för dem att besöka sina läkare och advokater.

Så kan du bidra

En sommargåva från dig kan ge dessa kvinnor och barn mat för dagen!

Vårt plusgiro är 61 72 58-9. Skriv att pengarna skall gå till ”sommarinsamlingen”. Skriv också gärna ditt namn och e-postadress. Alla bidrag är välkomna, små som stora! Tack för det stöd du kan ge.

Vilka hjälper vi?

Sommarinsamlingen fokuserar på några barnfamiljer som får hjälp av den juridiska och psykosociala gruppen på Läkare i Världen. De har fått avslag på sina asylansökningar, men kan inte skickas från Sverige, då inga länder tar emot dem på grund av situationen med covid-19.

En av de familjer som vi samlar in pengar till är en trebarnsfamilj där den ensamstående mamman har drabbats av svår cancer. Hennes äldsta barn är 19 år och rullstolsburen, har CP, epilepsi och är hjärnskadad. Mellanbarnet är en 16-åring som har så kallad klumpfot. Fötterna och ett knä ska opereras när coronasituationen är över. Det tredje barnet i familjen är en fullt frisk 14 åring som på grund av familjens situation får ta mycket ansvar i hemmet.
Familjen får hjälp av seriösa jurister och läkare från Läkare i Världen, men då den tillfälliga asyllagen inte omfattar humanitära asylskäl i praxis har familjen ändå fått avslag på avslag i sina asylärenden.

Vi hjälper också två andra ensamstående trebarnsmödrar som i sina hemländer är hedersmordshotade. De lever idag inlåsta i sina hem med sina barn och saknar all möjlighet till försörjning.

Socialtjänsten ska enligt lagen hjälpa barn i utsatta familjer, även papperslösa, men gör inte detta, trots upprepade orosanmälningar. Det är också riskabelt att fråga om hjälp från Socialtjänsten, då flera socialassistenter har rapporterat utsatta papperslösa familjer till Migrationsverket. De har i sin tur skickat polisen på familjerna.

Det krävs alltså privata insatser för att dessa utsatta familjer ska få hjälp.

Hjälp oss att sprida insamlingen

Berätta gärna för dina vänner och kontakter om insamlingen. Hänvisa till Etikkommissionens hemsida eller ladda ner vårt brev om sommarinsamlingen nedan och skicka det vidare.

Tack för din hjälp!