Dags att förnya medlemskapet/bli medlem 2016!

Bli medlem i Etikkommissionen

Det har varit ett tungt år för oss alla som arbetar för mänskliga rättigheter i asylprocessen. Mer än någonsin behövs vårt arbete med opinionsbildning i denna fråga. Etikkommissionen har under året haft ett antal seminarier och möten, arbetat med spridning av publikationer och broschyrer och i samarbete med andra organisationer gjort uppvaktningar och framställningar till olika myndigheter. Många medlemmar har också varit engagerade i läkarmottagningen och annat praktiskt arbete med flyktingarna.
Just nu arbetar vi med en artikel som underlag till Folkkampanjen för asylrätt, som drar igång nu i januari, bl. a med en stor gemensam demonstration den 16 januari på Raouls Wallenbergs torg. Vi förbereder också nya seminarier och möten för det nya året.

Vi behöver resurser för att genomföra olika aktiviteter och ber dig därför att så snart som möjligt betala din medlemsavgift för 2016.
Sätt in 200 kr eller mer enl. eget gottfinnande till Etikkommissionens plusgiro 61 72 58 -9.
Ange ditt namn och din e-postadress vid inbetalningen, så får du våra utskick!