Digitalt event med Etikkommissionen den 31 maj kl. 18.30-20.30

Välkommen till ett digitalt event på Zoom måndagen den 31 maj 2021 kl. 18.30 – 20.30.

Mötet hålls mot bakgrund av att riksdagen i juni beslutar om den asyllag som ska gälla efter 20 juli 2021.

  • Solveig Freudenthal och Brita Landoff berättar om hur svårt funktionshindrade barn skickas bort från Sverige och vad som sedan händer. Framför allt berättar de om tre barn, som Etikkommissionen har följt och stöttat i flera år.
  • Anna Lindberg berättar om barnfamiljer med afghansk nationalitet, som har levt i Sverige i fem-sex år och lever i limbo. De ska utvisas men det går inte att utvisa dem, och de blir alltmer anpassade till Sverige utan att ha rätt att vara det.
  • Annette Rosengren berättar om ungdomar som efter flera år i Sverige flytt till Frankrike för att inte deporteras till Afghanistan. Varför Frankrike, och hur har det gått för dem?

Sverige kommer i och med den nya lagen vara ett av de absolut sämsta länderna i EU att få skydd i. Korta tillfälliga uppehåll blir regel och många, många kommer inte känna sig trygga för mer än ett eller ett par år framöver. För permanent uppehållstillstånd måste hen bland annat kunna försörja sig och prata och förstå svenska. För att få hit sin familj – familjer splittrats ofta genom flykten – kommer ställas krav på att den som finns i Sverige ska kunna försörja familjen och ha en tillräckligt stor bostad. Detta kommer drabba inte minst låglöneanställda och kvinnor. Många barn kommer växa upp utan sin pappa eller mamma. De humanitära ventiler som eventuellt kommer finnas, kommer inte hindra att Sverige fortsätter att skicka svårt sjuka barn ut från Sverige efter flera år här. All forskning visar att permanenta uppehållstillstånd och att familjer kan återförenas gynnar integrationen. 

Vi kommer ta upp den nya lagen men framför allt kommer vi uppehålla oss vid hur den nuvarande så kallade tillfälliga lagen – som den kommande i stort sett har kopierat – har slagit mot svårt funktionshindrade barn, familjer som tvingas leva i limbo år efter år och unga vuxna som flytt från Sverige till Frankrike.

Etikkommissionens Solveig Freudenthal och Brita Landoff medverkar i en kommande antologi, Den onödiga flyktingkrisen, om dessa funktionshindrade barn.

Anna Lindberg är historiker med Sydasien som specialitet och var tills nyligen ordförande i Österlens Stödförening för flyktingar. Tillsammans med Föreningen Kompis Falun genomförde ÖSF ett barn- och familjeprojekt som resulterade i boken Tusen barn, tusen drömmar (2019). Anna kommer också berätta om föreningen Liv utan gränser, om de kämpande barnfamiljerna från Afghanistan, som demonstrerade i centrala Stockholm i flera månader sommaren 2019, och vad som har hänt sedan dess.

Annette Rosengren är etnolog och har skrivit flera böcker om utsatthet och människor på flykt, just nu aktuell med boken JAG BODDE I SVERIGE – om unga svenskafghaners flykt till Frankrike.

Alla fyra är verksamma inom Etikkommissionen och/eller i Flyktinggruppernas riksråd – FARR.

 Eventet modereras av Etikkommissionens Ann Mari Engel och sänds via Zoom.

Anmälan till: annmari.engel@gmail.com, senast den 25 maj.

Länk skickas ut dagen innan.

Varmt välkommen!

Styrelsen i Etikkommissionen i Sverige