Riksdagsledamöter reagerar över åldersbedömningarna

Två riksdagsledamöter, läkaren Barbro Westerholm (L) och Rasmus Ling (MP), bjöd in till ett riksdagsseminarium om medicinska åldersbedömningarna av asylsökande, i samarbete med Civil Rights Defenders (CRD), Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Barnrättsscentrum vid Stockholms universitet och Sveriges Advokatsamfund den 15 maj 2019. Samtalet modererades av Anna Lindblad, chefsjurist på Rådgivningsbyrån.

Riksdagsseminarier är sällan välbesökta, men denna gång fick extra stolar bäras in. Under seminariet talade bland annat Sofia Rönnow Pessah, en av dem som granskat hur Migrationsverket använt de medicinska åldersbedömningarna. ”Resultaten från utredningen borde varit klara igår”, sade hon om den utredning som regeringen beslöt i januariöverenskommelsen med Liberalerna och Centerpartiet. Såvitt känt är utredningen ännu inte tillsatt. En vanlig tid för utredningar är två år. Det är alltså en skandal som utreds i efterhand.

Läs mer om riksdagsseminariet i pressmeddelandet från nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!”