Välkommen till Etikkommissionens årsmöte 2018

Tid: Tisdagen den 27 mars, kl. 18.00.
Plats: ABF-huset, Hedénsalen, Sveavägen 41, Stockholm.

Årsmötet inleds med författaren Agneta Pleijel som talar om dagsläget för medmänsklighet och reflekterar över empati kontra likgiltighet.

Dagordning för årsmötet:

1) Årsmötets öppnande

2) Val av mötesordförande och sekreterare

3) Val av justerare

4) Redogörelse för det gångna årets verksamhet

5) Ekonomisk rapport

6) Revisorernas berättelse

7) Fråga om ansvarsfrihet

8) Val av ny styrelse

9) Beslut om firmatecknare

10) Val av revisorer

11) Val av valberedning

12) Beslut om årsavgiftens storlek

13) Eventuellt

14) Årsmötet avslutas.


Vi vill påminna om medlemsavgiften för dig som ännu inte betalt. Sätt in 250 kr eller mer till Etikkommissionens plusgiro 61 72 58-9. Ange ditt fullständiga namn och din e-postadress vid inbetalningen, så får du våra utskick.

Varmt välkommen!