19 februari: TILLSAMMANS – om 50 års kamp för asylrätten

Etikkommissionen inbjuder till ett samtal om 50 års arbete för flyktingars rätt till asyl och skydd.

Datum och tid: Måndagen den 19 februari klockan 18.00
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm (buss nr 2 stannar vid ingången till gården)

Anita D´Orazio med gäster samtalar om det långa arbetet med och kampen för asylsökande flyktingar i Sverige. Anita arbetar sedan 1970-talet tillsammans med människor i hela Sverige för mänskliga rättigheter för asylsökande, utvisningshotade, papperslösa och gömda. Hon har också varit aktiv i solidaritetsarbetet med flyktingar från bland annat Sydamerika, forna Jugoslavien, Iran, Irak, Syrien, och Afghanistan. Anitas främsta drivkraft har alltid varit barnens rätt. Hon har medverkat till att rädda hundratals liv och gett väldigt många människor möjlighet att skapa sig en tryggad tillvaro i Sverige. Något som knappast är möjligt i dagens Sverige.

Anita har varit med och bildat och varit drivande i flera flyktingrättsorganisationer, som:

  • Fristadsrörelsen i Stockholm och Göteborg
  • Asylkommittén i Stockholm
  • FARR (Flyktinggruppernas Riksråd)
  • Läkare i Världen, med kliniker för juridisk rådgivning och psykosocial mottagning
  • Fristadsfonden
  • Etikkommissionen

Under kvällen kommer Anita att tillsammans med några nära samarbetsparter från olika tider berätta om detta arbete och 50 års kamp, förtvivlan, vrede, motstånd och framgångar.

Bland de inbjudna gästerna är: 
Sanna Vestin, FARR
– Anders Björkman och Lene Lindberg, Läkare i världen
– Sten de Geer, advokat och medgrundare till bl. a Fristadsfonden 

Vilka har varit de starkaste drivkrafterna i alla dessa ideella insatser?
Hur har arbetet förändrats och politiken skiftat genom åren? 
Hur ser det ut idag och finns det hopp om framtiden?

Efter samtalet blir det mingel med något ätbart och möjlighet till fortsatt dialog.

Anmälan:
Anmäl gärna din närvaro senast den 15/2 till Etikkommissionen via mejl till
solveig.freudenthal@gmail.com

Varmt välkommen!