Material från seminarium 17 oktober: Asylpolitik och angiveri – ett år med Tidöavtalet

I oktober 2023 var det ett år sedan det så kallade Tidöavtalet undertecknades av de fyra partierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna samt Sverigedemokraterna. Detta möjliggjorde för M, KD och L att bilda regering med SD som ”stödparti”. 

Tidöavtalet genomsyras av önskan att vi ska ha så få invandrare i allmänhet och så få flyktingar i synnerhet som möjligt i Sverige. Det innehåller en hel rad åtgärder som gör livet i Sverige svårare och osäkrare för utländska medborgare, framför allt för dem från länder utanför EU/Schengen. Tanken är att det ska göra landet mindre attraktivt för flyktingar. 

Den 17 oktober anordnade Etikkommissionen i Sverige ett seminarium Asylpolitik och angiveri – ett år med Tidöavtalet. Medarrangörer var FARR (Flyktinggruppernas Riksråd), Föreningen Stöttepelaren, Läkare i Världen, Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, Refugees Welcome Stockholm, Skyddsvärnet i Göteborg, Rosengrenska Stiftelsen, Agape, #Vi står inte ut och Fristadsfonden. 

Tyvärr misslyckades livesändningen, varför vi kommer kommer att lägga ut en del av materialet här. Så här såg programmet ut:

 • En juridisk översikt över effekten av Tidöavtalet. Lagen, tillämpningen och
  rättssäkerheten.
   Daniel Carnestedt, Asylbyrån.
 • HBTQI personers utsatthet. Aktuella frågor om rätts(o)säkerheten i
  asylärenden.
   Jasmine Qazbegi, FARR. Läs sammanfattning av aktuell rapport.
 • Tjugo avslag för afghaner granskade – några exempel. Ingrid Eckerman,
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan och Karin Fridell Anter, Stöttepelaren. 
  Till rapporten
  – Inspelning av presentationen
  – Bilderna från presentationen
 • Avhumaniseringen, retoriken, språkbruket och hur grupper blir
  syndabockar.
   Jan Stattin, Håll ihop Sverige.
  Texten finns här 
  Lyssna på Jan Stattin
 • Barnkonvention och angiverilag – vad betyder Mänskliga Rättigheter i
  realiteten?
   Birgitta Göransson, Skyddsvärnet Göteborg. Läs Birgittas sammanfattning
 • Tidöavtalet och människor – vad betyder Mänskliga rättigheter i praktiken? Hannah Laustiola, Läkare i Världen.  Bilderna från presentationen 
 • Vad kan vi vänta oss genom EU:s kommande pakt om asyl och migration?
  Annette Rosengren, FARR.  Bilderna från presentationen
 • Samtal mellan panelen och publiken.
 • Avslutning med trubaduren Jan Hammarlund.

Moderator var Ann Mari Engel från Etikkommissionen i Sverige.

Ett stort tack till alla medverkande!