Aktuellt i december: Brev till regeringen & Julupprop

Författaren och barnläkaren Lars H Gustafsson och Magnus Kihlbom, barn- och ungdomspsykiater i Stockholm, sände den 14 december ett brev till Sveriges regering. I brevet berättar de om aktuella erfarenheter från sitt arbete med barn på flykt, i ljuset av den nuvarande asylpolitiken, samt om deras djupa oro över utvecklingen idag.

Brevet undertecknades av totalt 175 personer med kunskap om och erfarenhet av arbete med barn på flykt, däribland flera i Etikkommissionens nätverk. Läs gärna mer om brevet på Lars H Gustafssons hemsida, där det också går att läsa i sin helhet.


Sveriges kristna råd har tagit initiativ till ett Julupprop för en human flyktingpolitik. Namninsamlingen pågår fram till den 31 januari 2017. Skriv gärna på (går att göra direkt via länken ovan) och dela uppropet i sociala medier.