Välkommen på årsmöte den 27 mars

Välkommen till Etikkommissionen i Sveriges årsmöte den 27 mars i ABF-huset i Stockholm.

Under kvällen får vi bland annat lyssna till Voices of Humanitys musik. Voices of Humanity är en grupp asylsökande musiker från Syrien och Iran, som spelar tillsammans med musiker med rötter i Sverige och Europa. De bjuder på tolkningar av nya och äldre svenska visor, samt sånger på persiska, arabiska, kurdiska och franska.

Dessutom hålls ett föredrag av journalisten och författaren Martin Schibbye, som på reportagesajten Blank Spot Project följer situationen för de ensamkommande afghanska flyktingbarn som hotas att utvisas från Sverige.

Anita D’Orazio kommer också hålla ett kort föredrag innan årsmötet tar vid.

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2017, 250 kr eller mer efter eget gottfinnande, om du vill delta på årsmötet som fullvärdig medlem.
Pg: 61 72 58-9. Ange din epost-adress som avsändare.

Plats: ABF-huset, Palmesalen, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Kl.18.00

Dagordning:
1) Årsmötets öppnande
2) Val av mötesordförande och sekreterare
3) Val av justerare
4) Verksamhetsberättelsen 2016-01-01 – 2016-12-31
5) Ekonomisk rapport
6) Val av styrelse
7) Beslut om firmatecknare
8) Val av revisorer
9) Val av valberedning
10) Beslut om årsavgiftens storlek
11) Övriga frågor
12) Årsmötet avslutas.

Här kan du ladda ner Etikkommissionen i Sverige – Verksamhetsberättelse 2016 (pdf)