Årsmöte tisdagen den 24 jan 2023

Välkommen till Etikkommissionens årsmöte, med ett aktuellt program om att leva i flyktingförvar.

Tid: Tisdagen den 24 januari 2023 klockan 18.00

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm

Program

Kl.18.00: ”Unkilled”

David Aronowitsch och Hanna Heilborn visar material från ett filmprojekt som belyser den globala strukturen kring förvar av människor på flykt. Förvarstagna personer beskriver sina upplevelser inifrån förvar i Sverige och England.

Ovissheten, ensamheten, den rumsliga isoleringen och hotet om utvisning är unikt för förvaren vilket ofta medför någon form av psykisk eller emotionell skada för individen. Europeiska kommittén till förhindrade av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) har kritiserat Sverige upprepade gånger för att brista i att säkerställa förvarstagnas rätt till hälsa och skydd mot psykisk ohälsa. I Sverige finns det 519 förvarsplatser runt om i landet för enskilda personer och familjer med barn.

Förutom filmvisning blir det även tid för diskussion och reflektion.

Kl.19.15: Årsmöte i Etikkommissionen

Dagordning:

1) Årsmötets öppnande
2) Val av mötesordförande och sekreterare
3) Val av justerare
4) Kort presentation av Tidöavtalet och dess konsekvenser för asylpolitiken
5) Redogörelse för det gångna årets verksamhet
6) Ekonomisk rapport
7) Revisorernas berättelse
8) Fråga om ansvarsfrihet
9) Val av ny styrelse
10) Beslut om firmatecknare
11) Val av revisor samt revisorssuppleant
12) Val av valberedning
13) Beslut om årsavgiftens storlek
14) Eventuellt
15) Årsmötet avslutas.

Kl.20.00: Mingel – efter årsmötet kan vi mingla tillsammans kring en enkel förtäring (ostsmörgås och vin, samt annan dricka).

Varmt välkommen!

Etikkommissionen i Sverige

Vägbeskrivning: till Solidaritetshuset tar man sig lätt med 2:ans buss söderut till ändhållplatsen Barnängen. Solidaritetshuset ligger på en gård som har sin öppning mot denna ändhållplats. Ingången till huset är från gårdssidan, en stor plåtdörr. Ring på en klocka om inte dörren är öppen. Innanför fönstren till höger syns biblioteket där vi skall vara.