Hearing om asylpolitiken

Välkomna till en öppen hearing om asylpolitiken med representanter från
riksdagspartierna. Hearingen arrangeras av en rad organisationer som är
engagerade i flyktingar och asylpolitik i Sverige.

Datum och tid: Måndag den 30 maj, kl.18.00-20.00
Plats: Sandlersalen, ABF-huset i Stockholm (Sveavägen 41)
Övrigt: Fritt inträde, ingen anmälan krävs

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flyktingars situation och rätten till asyl åter
blivit ett aktuellt ämne i samhällsdebatten. Samtidigt har Sverige sedan 2016 haft en ny
lagstiftning med en mer restriktiv asylpolitik.

Nu bjuder vi inför höstens val in till en öppen hearing om asylpolitiken. Under samtalet
kommer dagens flyktingsituation tillsammans med den nya migrationslagen och dess
konsekvenser på kort och lång sikt att diskuteras. Samtalet kommer att bestå av en
öppen diskussion med korta inledningar av företrädare för riksdagspartier. Därefter blir
det frågor och samtal där juristen Victor Edling också kommenterar vad som sägs.
Moderator är statsvetaren Lisa Pelling från tankesmedjan Arena idé.

Medverkande riksdagspolitiker:

  • Martin Ådahl, Centerpartiet
  • Emilia Töyrä, Socialdemokraterna
  • Maria Ferm, Miljöpartiet
  • Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet

Representanter från fler partier tillkommer.

Hearingen kommer att spelas in och läggas på Stöttepelarens Youtube-kanal

Arrangeras av Etikkommissionen i Sverige i samverkan med:
Asylkommissionen, Flyktinggruppernas Riksråd FARR, Föreningen Stöttepelaren,
Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan, Refugees Welcome Stockholm,
Skyddsvärnet Göteborg.

I samarbete med ABF Stockholm.