Barn på flykt i Sverige – öppet möte den 4 oktober

BARN PÅ FLYKT I SVERIGE: 

gömda, glömda och sjuka

Tisdagen den 4 oktober ordnar Etikkommissionen i Sverige ett öppet möte på ABF-huset i Stockholm. Under kvällen hålls tre föredrag på temat ”Barn på flykt i Sverige”.

Plats: Palmesalen i ABF-huset, Sveavägen 41
Tid: 18.00 till ca. 20.00

Medverkande:

Karin Gyllenring, advokat
Den nya asyllagen och praxis – Hur drabbas flyktingbarnen av den nya lagen?

Sevil Bremer, leg.psykolog, leg.psykoterapeut
”Det är som om jag inte finns” – om mötet med de nyanlända ensamkommande barnen på en ungdomsmottagning dit de sökt sig för att de mår psykiskt dåligt.

Anita D’Orazio, asylrättsaktivist
Med 30 års erfarenhet av gömda, glömda och sjuka flyktingbarn talar Anita om barnens absoluta rätt till skydd. Anita kommer även att berätta om en planerad Barnrättsrapport rörande flyktingbarn med svåra fysiska/psykiska funktionsnedsättningar. Vad som kan hända dessa sjuka barn om de utvisas till de länder de ursprungligen härstammar från kommer att illustreras av en kort film producerad av UNICEF om barnhem för funktionshindrade barn i Kirgizistan.

Välkommen!