Så kan du bidra till vår kommande Barnrättsrapport

Som Anita D’Orazio berättade på vårt öppna möte den 4 oktober arbetar Etikkommissionen nu med att samla in fall till en blivande rapport om utvisningshotade flyktingbarn med svåra fysiska/psykiska funktionsnedsättningar. T.ex. cerebral pares (CP), autism, uppgivenhetssyndrom, apati och andra funktionsnedsättningar, svåra medicinska diagnoser såsom cancer eller konsekvenser av för tidig födsel och eller traumatisk förlossning.

Barnrättsrapporten genomförs på grund av att migrationsmyndigheterna regelmässigt ger avslag på rätten till liv för dessa barn i vårt land, vilket strider mot Barnkonventionen och andra människorättskonventioner.

Du som asylrättsmedhjälpare i kontakt med berörda barn och familjer kan medverka till rapporten, genom att tillsammans med familj/vårdnadshavare fylla i vår rapportmall.

Ladda ner och skriv ut rapportmallen inkl. instruktioner här: Mall för Barnrättsrapporten (pdf)