Ny artikel om asylpolitiken i EU och ny rapport om barnens rätt i asylprocessen

Vad händer med EU:s föreslagna gemensamma asylpaket? Läs vår nya artikel, skriven efter EU-toppmötet i Bryssel i slutet av juni: Människans vilja att göra sina liv bättre

Hur ser asylprocessen ut i Sverige för flyktingbarn med svåra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar? Amanda Gulger & Josefin Sikström (Södertörns högskola) har i samarbete med Etikkommissionen i Sverige skrivit en ny rapport. Läs mer och ladda ner rapporten här: En stulen barndom