Bli medlem

För 250 kr/år, gärna mer för den som önskar, blir du medlem i Etikkommissionen i Sverige. Då bidrar du också till vårt arbete för mänskliga rättigheter för asylsökande, sjuka flyktingar och flyktingbarn.

Var med och påverka att Sverige lever upp till sitt rykte att föra en human migrations- och asylpolitik, genomsyrad av mänskliga rättigheter!

Sätt in 250 kr eller mer till Etikkommissionens plusgiro 61 72 58 -9. Ange ditt fullständiga namn och din e-postadress vid inbetalningen, så får du våra utskick.