Kvinnorapporten

Kvinnorapporten_utdrag

”Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig” är en rapport om våldtagna kvinnor på flykt som fått avslag på ansökan om asyl och skydd i Sverige.

Rapporten togs fram av Solveig FreudenthalAnita D’Orazio, Lissela Jonsson och volontärer för Etikkommissionen i Sverige. Den publicerades 2014.

Rapporten ämnar uppmärksamma kvinnliga flyktingars situation och bygger på tolv fall från 2014. Samtliga kvinnor hade då vistats i Sverige i ett flertal år och fått upprepade avslag på sina asylsökningar.

I rapporten beskrivs en annars ofta förbisedd flyktinggrupp, apatiska kvinnor, och deras barn. Den synliggör de psykiska men som uppkommit då kvinnorna har utsatts för våldtäkt före, under eller efter flykten. I rapporten syns också hur kvinnor på flykt utnyttjas i trafficking.

Ladda ner rapporten: