19 februari: TILLSAMMANS – om 50 års kamp för asylrätten

Etikkommissionen inbjuder till ett samtal om 50 års arbete för flyktingars rätt till asyl och skydd.

Datum och tid: Måndagen den 19 februari klockan 18.00
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm (buss nr 2 stannar vid ingången till gården)

Anita D´Orazio med gäster samtalar om det långa arbetet med och kampen för asylsökande flyktingar i Sverige. Anita arbetar sedan 1970-talet tillsammans med människor i hela Sverige för mänskliga rättigheter för asylsökande, utvisningshotade, papperslösa och gömda. Hon har också varit aktiv i solidaritetsarbetet med flyktingar från bland annat Sydamerika, forna Jugoslavien, Iran, Irak, Syrien, och Afghanistan. Anitas främsta drivkraft har alltid varit barnens rätt. Hon har medverkat till att rädda hundratals liv och gett väldigt många människor möjlighet att skapa sig en tryggad tillvaro i Sverige. Något som knappast är möjligt i dagens Sverige.

Anita har varit med och bildat och varit drivande i flera flyktingrättsorganisationer, som:

 • Fristadsrörelsen i Stockholm och Göteborg
 • Asylkommittén i Stockholm
 • FARR (Flyktinggruppernas Riksråd)
 • Läkare i Världen, med kliniker för juridisk rådgivning och psykosocial mottagning
 • Fristadsfonden
 • Etikkommissionen

Under kvällen kommer Anita att tillsammans med några nära samarbetsparter från olika tider berätta om detta arbete och 50 års kamp, förtvivlan, vrede, motstånd och framgångar.

Bland de inbjudna gästerna är: 
Sanna Vestin, FARR
– Anders Björkman och Lene Lindberg, Läkare i världen
– Sten de Geer, advokat och medgrundare till bl. a Fristadsfonden 

Vilka har varit de starkaste drivkrafterna i alla dessa ideella insatser?
Hur har arbetet förändrats och politiken skiftat genom åren? 
Hur ser det ut idag och finns det hopp om framtiden?

Efter samtalet blir det mingel med något ätbart och möjlighet till fortsatt dialog.

Anmälan:
Anmäl gärna din närvaro senast den 15/2 till Etikkommissionen via mejl till
solveig.freudenthal@gmail.com

Varmt välkommen!

Material från seminarium 17 oktober: Asylpolitik och angiveri – ett år med Tidöavtalet

I oktober 2023 var det ett år sedan det så kallade Tidöavtalet undertecknades av de fyra partierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna samt Sverigedemokraterna. Detta möjliggjorde för M, KD och L att bilda regering med SD som ”stödparti”. 

Tidöavtalet genomsyras av önskan att vi ska ha så få invandrare i allmänhet och så få flyktingar i synnerhet som möjligt i Sverige. Det innehåller en hel rad åtgärder som gör livet i Sverige svårare och osäkrare för utländska medborgare, framför allt för dem från länder utanför EU/Schengen. Tanken är att det ska göra landet mindre attraktivt för flyktingar. 

Den 17 oktober anordnade Etikkommissionen i Sverige ett seminarium Asylpolitik och angiveri – ett år med Tidöavtalet. Medarrangörer var FARR (Flyktinggruppernas Riksråd), Föreningen Stöttepelaren, Läkare i Världen, Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, Refugees Welcome Stockholm, Skyddsvärnet i Göteborg, Rosengrenska Stiftelsen, Agape, #Vi står inte ut och Fristadsfonden. 

Tyvärr misslyckades livesändningen, varför vi kommer kommer att lägga ut en del av materialet här. Så här såg programmet ut:

 • En juridisk översikt över effekten av Tidöavtalet. Lagen, tillämpningen och
  rättssäkerheten.
   Daniel Carnestedt, Asylbyrån.
 • HBTQI personers utsatthet. Aktuella frågor om rätts(o)säkerheten i
  asylärenden.
   Jasmine Qazbegi, FARR. Läs sammanfattning av aktuell rapport.
 • Tjugo avslag för afghaner granskade – några exempel. Ingrid Eckerman,
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan och Karin Fridell Anter, Stöttepelaren. 
  Till rapporten
  – Inspelning av presentationen
  – Bilderna från presentationen
 • Avhumaniseringen, retoriken, språkbruket och hur grupper blir
  syndabockar.
   Jan Stattin, Håll ihop Sverige.
  Texten finns här 
  Lyssna på Jan Stattin
 • Barnkonvention och angiverilag – vad betyder Mänskliga Rättigheter i
  realiteten?
   Birgitta Göransson, Skyddsvärnet Göteborg. Läs Birgittas sammanfattning
 • Tidöavtalet och människor – vad betyder Mänskliga rättigheter i praktiken? Hannah Laustiola, Läkare i Världen.  Bilderna från presentationen 
 • Vad kan vi vänta oss genom EU:s kommande pakt om asyl och migration?
  Annette Rosengren, FARR.  Bilderna från presentationen
 • Samtal mellan panelen och publiken.
 • Avslutning med trubaduren Jan Hammarlund.

Moderator var Ann Mari Engel från Etikkommissionen i Sverige.

Ett stort tack till alla medverkande!

Seminarium 17 oktober: Asylpolitik och angiveri – ett år med Tidöavtalet

Den 17 oktober klockan 18.00 arrangerar vi i Etikkommissionen i Sverige tillsammans med ABF i Stockholm  ett viktigt seminarium med titeln: Asylpolitik och angiveri – ett år med Tidöavtalet. Ett stort antal frivilligorganisationer är också medarrangörer till seminariet.

Datum och tid: Tisdagen den 17 oktober kl.18.00-20.00.
Plats: Katasalen, ABF-huset i Stockholm (Sveavägen 41). Fri entré.

Program:

 • En juridisk översikt över effekten av Tidöavtalet. Lagen, tillämpningen och
  rättssäkerheten. Daniel Carnestedt, Asylbyrån
 • HBTQI personers utsatthet. Aktuella frågor om rätts(o)säkerheten i
  asylärenden. Jasmine Qazbegi, FARR
 • Tjugo avslag för afghaner granskade – några exempel. Ingrid Eckerman,
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan och Karin Fridell Anter, Stöttepelaren
 • Avhumaniseringen, retoriken, språkbruket och hur grupper blir
  syndabockar. Jan Stattin, Håll ihop Sverige
 • Barnkonvention och angiverilag – vad betyder Mänskliga Rättigheter i
  realiteten? Birgitta Göransson, Skyddsvärnet Göteborg och Hannah Laustiola,
  Läkare i Världen
 • Vad kan vi vänta oss genom EU:s kommande pakt om asyl och migration.
  Annette Rosengren, FARR
 • Samtal mellan panelen och publiken
 • Avslutning med Jan Hammarlund

Moderator är Ann Mari Engel från Etikkommissionen i Sverige.

Seminariet kommer också att sändas live från Stöttepelarens Facebookevenemang: https://www.facebook.com/events/1447312679180279/

Medarrangörer: FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, Föreningen Stöttepelaren, Läkare i
Världen, Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan, Refugees Welcome Stockholm,
Skyddsvärnet i Göteborg, Rosengrenska Stiftelsen, Agape, #Vi står inte ut och Fristadsfonden
Arrangemanget sker i samarbete med ABF Stockholm.

Varmt välkommen!

Ladda ner inbjudan och programmet som pdf:

Årsmöte tisdagen den 24 jan 2023

Välkommen till Etikkommissionens årsmöte, med ett aktuellt program om att leva i flyktingförvar.

Tid: Tisdagen den 24 januari 2023 klockan 18.00

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm

Program

Kl.18.00: ”Unkilled”

David Aronowitsch och Hanna Heilborn visar material från ett filmprojekt som belyser den globala strukturen kring förvar av människor på flykt. Förvarstagna personer beskriver sina upplevelser inifrån förvar i Sverige och England.

Ovissheten, ensamheten, den rumsliga isoleringen och hotet om utvisning är unikt för förvaren vilket ofta medför någon form av psykisk eller emotionell skada för individen. Europeiska kommittén till förhindrade av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) har kritiserat Sverige upprepade gånger för att brista i att säkerställa förvarstagnas rätt till hälsa och skydd mot psykisk ohälsa. I Sverige finns det 519 förvarsplatser runt om i landet för enskilda personer och familjer med barn.

Förutom filmvisning blir det även tid för diskussion och reflektion.

Kl.19.15: Årsmöte i Etikkommissionen

Dagordning:

1) Årsmötets öppnande
2) Val av mötesordförande och sekreterare
3) Val av justerare
4) Kort presentation av Tidöavtalet och dess konsekvenser för asylpolitiken
5) Redogörelse för det gångna årets verksamhet
6) Ekonomisk rapport
7) Revisorernas berättelse
8) Fråga om ansvarsfrihet
9) Val av ny styrelse
10) Beslut om firmatecknare
11) Val av revisor samt revisorssuppleant
12) Val av valberedning
13) Beslut om årsavgiftens storlek
14) Eventuellt
15) Årsmötet avslutas.

Kl.20.00: Mingel – efter årsmötet kan vi mingla tillsammans kring en enkel förtäring (ostsmörgås och vin, samt annan dricka).

Varmt välkommen!

Etikkommissionen i Sverige

Vägbeskrivning: till Solidaritetshuset tar man sig lätt med 2:ans buss söderut till ändhållplatsen Barnängen. Solidaritetshuset ligger på en gård som har sin öppning mot denna ändhållplats. Ingången till huset är från gårdssidan, en stor plåtdörr. Ring på en klocka om inte dörren är öppen. Innanför fönstren till höger syns biblioteket där vi skall vara.

Hearing om asylpolitiken

Välkomna till en öppen hearing om asylpolitiken med representanter från
riksdagspartierna. Hearingen arrangeras av en rad organisationer som är
engagerade i flyktingar och asylpolitik i Sverige.

Datum och tid: Måndag den 30 maj, kl.18.00-20.00
Plats: Sandlersalen, ABF-huset i Stockholm (Sveavägen 41)
Övrigt: Fritt inträde, ingen anmälan krävs

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flyktingars situation och rätten till asyl åter
blivit ett aktuellt ämne i samhällsdebatten. Samtidigt har Sverige sedan 2016 haft en ny
lagstiftning med en mer restriktiv asylpolitik.

Nu bjuder vi inför höstens val in till en öppen hearing om asylpolitiken. Under samtalet
kommer dagens flyktingsituation tillsammans med den nya migrationslagen och dess
konsekvenser på kort och lång sikt att diskuteras. Samtalet kommer att bestå av en
öppen diskussion med korta inledningar av företrädare för riksdagspartier. Därefter blir
det frågor och samtal där juristen Victor Edling också kommenterar vad som sägs.
Moderator är statsvetaren Lisa Pelling från tankesmedjan Arena idé.

Medverkande riksdagspolitiker:

 • Martin Ådahl, Centerpartiet
 • Emilia Töyrä, Socialdemokraterna
 • Maria Ferm, Miljöpartiet
 • Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet

Representanter från fler partier tillkommer.

Hearingen kommer att spelas in och läggas på Stöttepelarens Youtube-kanal

Arrangeras av Etikkommissionen i Sverige i samverkan med:
Asylkommissionen, Flyktinggruppernas Riksråd FARR, Föreningen Stöttepelaren,
Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan, Refugees Welcome Stockholm,
Skyddsvärnet Göteborg.

I samarbete med ABF Stockholm.

Om etiken i politiken – Årsmöte och seminarium den 22 november på ABF i Stockholm

Välkommen på Etikkommissionen i Sveriges årsmöte och seminarium.

Datum: Måndagen den 22 november 2021
Tid: Årsmötet börjar kl. 17.00 och seminariet kl. 18.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Brantingrummet, våning 1
Anmälan: Via mail till solveig.freudenthal@gmail.com

Program för seminariet kl. 18.00 – 20.30

DEN ONÖDIGA FLYKTINGKRISEN – RÄTTSÄKERHETEN, CIVILSAMHÄLLET OCH FLYKTINGARNA 2015 – 2021
Solveig Freudenthal och Brita Landoff, Etikkommissionen i Sverige. Två författare i civilsamhällets vitbok om det som inte hade behövt bli en kris, en genomlysning av hur ”flyktingkrisen” 2015 hanterades och vilka konsekvenser det har fått. Varken nutidens politiker eller framtidens forskare ska kunna säga att de inte visste!

MEDMÄNSKLIGHET – ETIKEN I FLYKTINGPOLITIKEN
Ett samtal mellan riksdagsledamöterna Thomas Hammarberg (S) och Amineh Kakabaveh (oberoende socialist). Kort inledning och samtal mellan dem och publiken.
Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär 2006-2012 för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Under 6 år satt han i FN:s Barnrättskommitté, som övervakar att de stater som har ratificerat konventionen också lever upp till den.
Amineh Kakabaveh, arbetar sedan 2008 i riksdagen för en feministisk och antirasistisk politik med fokus på kvinnors mänskliga rättigheter och mot det s.k. hedersvåldet/kulturen. Ordförande i Varken hora eller kuvad (VHEK) och utsågs till Årets svensk 2016 av nyhetsmagasinet Fokus.

Moderator: Annette Rosengren, Fil. dr i etnologi, författare och styrelsemedlem i Etikkommissionen I Sverige.

Arrangör: Etikkommissionen i Sverige i samarbete med ABF.

Ny bok: Jag bodde i Sverige – om unga svenskafghaners flykt till Frankrike

Etikkommissionens styrelsemedlem Annette Rosengren är aktuell med sin nya bok ”Jag bodde i Sverige – om unga svenskafghaners flykt till Frankrike”.

Aldrig trodde jag att människor skulle tvingas fly från Sverige.
Orden kommer från en svensk anhörig till ungdomar som flydde från Afghanistan till Sverige och sedan flydde vidare.

Lagar och attityder till människor på flykt ändrades efter 2015. Många unga afghaner som levt och kämpat i Sverige i tre-fyra år har till sist känt sig tvingade att lämna landet. Flera tusen har sökt sig till Frankrike där det kanske finns större möjlighet att få stanna. Men här gäller nya regler och nytt språk. Början kan vara svår då man ofta får bo på gatan.

Annette Rosengren har följt många unga svensktalande afghaner i Paris. Ungdomarna berättar om sina liv, varför de lämnade Sverige och hur de tar sig fram i Frankrike. Hela tiden med en oro för att tvingas tillbaka till Sverige för vidare deportation till Afghanistan.

Författaren redogör även för Frankrikes och EU:S lagar och praxis. Till skillnad från i Sverige har de flesta som hittills sökt sig till Frankrike fått stanna även om vägen till uppehållstillstånd har varit utmanande. Ett kapitel i boken beskriver även Afghanistan och situationen för hazarer.

Låna eller köp

Låna gärna boken på bibliotek eller köp den i bokhandel, hos Bokus eller Adlibris eller gärna hos Stöttepelaren.se där försäljningen tills vidare går oavkortat till stöd åt unga i Sverige från framför allt Afghanistan som saknar inkomster eller bidrag. 

Upprop om stopp av utvisningar till Afghanistan

Illustration: Marit Törnqvist

Dags för inhibition av alla utvisningar till Afghanistan!
Vi som skrivit under detta upprop kräver att Migrationsverket i väntan på ett nytt rättsligt ställningstagande omedelbart inhiberar utvisningsbesluten för alla asylsökande från Afghanistan. I rådande säkerhetsläge bör ingen utvisas till Afghanistan!

Initiativtagare till uppropet är Kampanjen Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de ensamkommande och det nationella nätverket NU ÄR DET NOG!

Etikkommissonen i Sverige är en av flera organisationer som står bakom uppropet.

Digitalt event med Etikkommissionen den 31 maj kl. 18.30-20.30

Välkommen till ett digitalt event på Zoom måndagen den 31 maj 2021 kl. 18.30 – 20.30.

Mötet hålls mot bakgrund av att riksdagen i juni beslutar om den asyllag som ska gälla efter 20 juli 2021.

 • Solveig Freudenthal och Brita Landoff berättar om hur svårt funktionshindrade barn skickas bort från Sverige och vad som sedan händer. Framför allt berättar de om tre barn, som Etikkommissionen har följt och stöttat i flera år.
 • Anna Lindberg berättar om barnfamiljer med afghansk nationalitet, som har levt i Sverige i fem-sex år och lever i limbo. De ska utvisas men det går inte att utvisa dem, och de blir alltmer anpassade till Sverige utan att ha rätt att vara det.
 • Annette Rosengren berättar om ungdomar som efter flera år i Sverige flytt till Frankrike för att inte deporteras till Afghanistan. Varför Frankrike, och hur har det gått för dem?

Sverige kommer i och med den nya lagen vara ett av de absolut sämsta länderna i EU att få skydd i. Korta tillfälliga uppehåll blir regel och många, många kommer inte känna sig trygga för mer än ett eller ett par år framöver. För permanent uppehållstillstånd måste hen bland annat kunna försörja sig och prata och förstå svenska. För att få hit sin familj – familjer splittrats ofta genom flykten – kommer ställas krav på att den som finns i Sverige ska kunna försörja familjen och ha en tillräckligt stor bostad. Detta kommer drabba inte minst låglöneanställda och kvinnor. Många barn kommer växa upp utan sin pappa eller mamma. De humanitära ventiler som eventuellt kommer finnas, kommer inte hindra att Sverige fortsätter att skicka svårt sjuka barn ut från Sverige efter flera år här. All forskning visar att permanenta uppehållstillstånd och att familjer kan återförenas gynnar integrationen. 

Vi kommer ta upp den nya lagen men framför allt kommer vi uppehålla oss vid hur den nuvarande så kallade tillfälliga lagen – som den kommande i stort sett har kopierat – har slagit mot svårt funktionshindrade barn, familjer som tvingas leva i limbo år efter år och unga vuxna som flytt från Sverige till Frankrike.

Etikkommissionens Solveig Freudenthal och Brita Landoff medverkar i en kommande antologi, Den onödiga flyktingkrisen, om dessa funktionshindrade barn.

Anna Lindberg är historiker med Sydasien som specialitet och var tills nyligen ordförande i Österlens Stödförening för flyktingar. Tillsammans med Föreningen Kompis Falun genomförde ÖSF ett barn- och familjeprojekt som resulterade i boken Tusen barn, tusen drömmar (2019). Anna kommer också berätta om föreningen Liv utan gränser, om de kämpande barnfamiljerna från Afghanistan, som demonstrerade i centrala Stockholm i flera månader sommaren 2019, och vad som har hänt sedan dess.

Annette Rosengren är etnolog och har skrivit flera böcker om utsatthet och människor på flykt, just nu aktuell med boken JAG BODDE I SVERIGE – om unga svenskafghaners flykt till Frankrike.

Alla fyra är verksamma inom Etikkommissionen och/eller i Flyktinggruppernas riksråd – FARR.

 Eventet modereras av Etikkommissionens Ann Mari Engel och sänds via Zoom.

Anmälan till: annmari.engel@gmail.com, senast den 25 maj.

Länk skickas ut dagen innan.

Varmt välkommen!

Styrelsen i Etikkommissionen i Sverige

Läs artiklar och texter från projektet ”Den onödiga flyktingkrisen”

Illustration: Katarina Lilieqvist

”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021” är ett projekt som vill föra fram fakta som negligerats i den offentliga debatten och visa på bredden och djupet i civilsamhällets insatser. Projektet vill också visa att de åtgärder som vidtogs från samhället sida har provocerat fram den kris vi är i idag, med ökande antal papperslösa, slitna volontärer som förlorat tilliten till systemet och unga människor som undrar varför de ska rösta.

Ta del av artiklarna

Projektet består av flera delar, bland annat en debattbok som beräknas komma ut under sommaren 2021 och en bok med fördjupning som preliminärt kommer ut hösten 2021. Redan nu kan du läsa en stor del av texterna och artiklarna på projektets hemsida: onodigaflyktingkrisen.se

Omfattas barn med grava funktionsnedsättningar av barnkonventionen?

Etikkommissionen i Sverige bidrar med artikeln ”Omfattas barn med grava funktionsnedsättningar av barnkonventionen?” av Solveig Freudenthal och Brita Landoff.