Kommentarer till Migrationsverkets ”Kartläggning av barn med uppgivenhetssymtom”

Rapport av Karin Johansson Blight för Etikkommissionen i Sverige.

Informationen som rapporten kommenterar är det som presenterades av Migrationsverket i mars 2011 i rapporten ”Kartläggning av barn med uppgivenhetssymtom” [1]. Syftet med nuvarande rapport är att ge en fördjupad förståelse för de senaste data och resonemang kring barn som lider av uppgivenhetssymtom och som finns registrerade inom svenskt migrationsmottagningssystem.

Läs rapporten Kommentarer till Migrationsverkets rapport om barn med uppgivenhetssymtom