Läs artiklar och texter från projektet ”Den onödiga flyktingkrisen”

Illustration: Katarina Lilieqvist

”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021” är ett projekt som vill föra fram fakta som negligerats i den offentliga debatten och visa på bredden och djupet i civilsamhällets insatser. Projektet vill också visa att de åtgärder som vidtogs från samhället sida har provocerat fram den kris vi är i idag, med ökande antal papperslösa, slitna volontärer som förlorat tilliten till systemet och unga människor som undrar varför de ska rösta.

Ta del av artiklarna

Projektet består av flera delar, bland annat en debattbok som beräknas komma ut under sommaren 2021 och en bok med fördjupning som preliminärt kommer ut hösten 2021. Redan nu kan du läsa en stor del av texterna och artiklarna på projektets hemsida: onodigaflyktingkrisen.se

Omfattas barn med grava funktionsnedsättningar av barnkonventionen?

Etikkommissionen i Sverige bidrar med artikeln ”Omfattas barn med grava funktionsnedsättningar av barnkonventionen?” av Solveig Freudenthal och Brita Landoff.