Uppehållstillstånd och examen för Aliyya

Foto: Hush Naidoo

Etikkommissionen i Sverige har sedan oktober  2016 förvaltat en tillfällig fond för bidrag till läkarstudierna för Aliyya, en asylsökande ung kvinna som flydde till Sverige 2010. Aliyya har nu fått uppehållstillstånd i Sverige och lyckades i januari avlägga svensk läkarexamen.

Aliyyas familj kom till Sverige 2010 på flykt från Azerbajdzjan, men fick inte uppehållstillstånd. En tid levde de som papperslösa.  

Efter en stark studentexamen antogs Aliyya till Karolinska Institutets läkarprogram. Som utländsk student behövde hon betala en enorm terminsavgift på över 300 000 per år. En anonym flyktinghjälpare stödde henne de första åren. När det upphörde beslöt hennes lärare på KI (dr Astrid Seeberger) och Agneta Pleijel att försöka samla medel bland sina vänner och bekanta. Aliyya var en av KI:s bästa studenter.

Insamlingen gick bra, bakom den stod också Anita D’Orazio och Ann Mari Engel från Etikkommissionen. Under åtskilliga terminer var det en trofast skara bidragsgivare som samlade till terminsavgiften. Under tiden utvisade Migrationsverket Aliyyah flera gånger, liksom hennes mor (också läkare) som vistades i hemlandet ett år innan hon fick fast arbete i Sverige och uppehållstillstånd. 

Aliyya själv fick resa hem i våras, efter Migrationsverkets beslut, när hon hade en termin kvar av studierna. Hon hade arbetat i Sverige, bland annat som underläkare, men förvägrades arbetstillstånd. I höstas fick hon äntligen sitt arbetstillstånd och därmed också uppehållstillstånd. Hon tog sin examen i januari. 

Det var många gånger gastkramande, men tack vare hennes egen flit och studieförmåga och de många bidragen till terminsavgifterna slutade det väl. Hennes far har efter fyra års tjänst som läkare nu också fått uppehållstillstånd.