Hearing om asylpolitiken

Välkomna till en öppen hearing om asylpolitiken med representanter från
riksdagspartierna. Hearingen arrangeras av en rad organisationer som är
engagerade i flyktingar och asylpolitik i Sverige.

Datum och tid: Måndag den 30 maj, kl.18.00-20.00
Plats: Sandlersalen, ABF-huset i Stockholm (Sveavägen 41)
Övrigt: Fritt inträde, ingen anmälan krävs

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flyktingars situation och rätten till asyl åter
blivit ett aktuellt ämne i samhällsdebatten. Samtidigt har Sverige sedan 2016 haft en ny
lagstiftning med en mer restriktiv asylpolitik.

Nu bjuder vi inför höstens val in till en öppen hearing om asylpolitiken. Under samtalet
kommer dagens flyktingsituation tillsammans med den nya migrationslagen och dess
konsekvenser på kort och lång sikt att diskuteras. Samtalet kommer att bestå av en
öppen diskussion med korta inledningar av företrädare för riksdagspartier. Därefter blir
det frågor och samtal där juristen Victor Edling också kommenterar vad som sägs.
Moderator är statsvetaren Lisa Pelling från tankesmedjan Arena idé.

Medverkande riksdagspolitiker:

  • Martin Ådahl, Centerpartiet
  • Emilia Töyrä, Socialdemokraterna
  • Maria Ferm, Miljöpartiet
  • Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet

Representanter från fler partier tillkommer.

Hearingen kommer att spelas in och läggas på Stöttepelarens Youtube-kanal

Arrangeras av Etikkommissionen i Sverige i samverkan med:
Asylkommissionen, Flyktinggruppernas Riksråd FARR, Föreningen Stöttepelaren,
Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan, Refugees Welcome Stockholm,
Skyddsvärnet Göteborg.

I samarbete med ABF Stockholm.

Om etiken i politiken – Årsmöte och seminarium den 22 november på ABF i Stockholm

Välkommen på Etikkommissionen i Sveriges årsmöte och seminarium.

Datum: Måndagen den 22 november 2021
Tid: Årsmötet börjar kl. 17.00 och seminariet kl. 18.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Brantingrummet, våning 1
Anmälan: Via mail till solveig.freudenthal@gmail.com

Program för seminariet kl. 18.00 – 20.30

DEN ONÖDIGA FLYKTINGKRISEN – RÄTTSÄKERHETEN, CIVILSAMHÄLLET OCH FLYKTINGARNA 2015 – 2021
Solveig Freudenthal och Brita Landoff, Etikkommissionen i Sverige. Två författare i civilsamhällets vitbok om det som inte hade behövt bli en kris, en genomlysning av hur ”flyktingkrisen” 2015 hanterades och vilka konsekvenser det har fått. Varken nutidens politiker eller framtidens forskare ska kunna säga att de inte visste!

MEDMÄNSKLIGHET – ETIKEN I FLYKTINGPOLITIKEN
Ett samtal mellan riksdagsledamöterna Thomas Hammarberg (S) och Amineh Kakabaveh (oberoende socialist). Kort inledning och samtal mellan dem och publiken.
Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär 2006-2012 för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Under 6 år satt han i FN:s Barnrättskommitté, som övervakar att de stater som har ratificerat konventionen också lever upp till den.
Amineh Kakabaveh, arbetar sedan 2008 i riksdagen för en feministisk och antirasistisk politik med fokus på kvinnors mänskliga rättigheter och mot det s.k. hedersvåldet/kulturen. Ordförande i Varken hora eller kuvad (VHEK) och utsågs till Årets svensk 2016 av nyhetsmagasinet Fokus.

Moderator: Annette Rosengren, Fil. dr i etnologi, författare och styrelsemedlem i Etikkommissionen I Sverige.

Arrangör: Etikkommissionen i Sverige i samarbete med ABF.

Ny bok: Jag bodde i Sverige – om unga svenskafghaners flykt till Frankrike

Etikkommissionens styrelsemedlem Annette Rosengren är aktuell med sin nya bok ”Jag bodde i Sverige – om unga svenskafghaners flykt till Frankrike”.

Aldrig trodde jag att människor skulle tvingas fly från Sverige.
Orden kommer från en svensk anhörig till ungdomar som flydde från Afghanistan till Sverige och sedan flydde vidare.

Lagar och attityder till människor på flykt ändrades efter 2015. Många unga afghaner som levt och kämpat i Sverige i tre-fyra år har till sist känt sig tvingade att lämna landet. Flera tusen har sökt sig till Frankrike där det kanske finns större möjlighet att få stanna. Men här gäller nya regler och nytt språk. Början kan vara svår då man ofta får bo på gatan.

Annette Rosengren har följt många unga svensktalande afghaner i Paris. Ungdomarna berättar om sina liv, varför de lämnade Sverige och hur de tar sig fram i Frankrike. Hela tiden med en oro för att tvingas tillbaka till Sverige för vidare deportation till Afghanistan.

Författaren redogör även för Frankrikes och EU:S lagar och praxis. Till skillnad från i Sverige har de flesta som hittills sökt sig till Frankrike fått stanna även om vägen till uppehållstillstånd har varit utmanande. Ett kapitel i boken beskriver även Afghanistan och situationen för hazarer.

Låna eller köp

Låna gärna boken på bibliotek eller köp den i bokhandel, hos Bokus eller Adlibris eller gärna hos Stöttepelaren.se där försäljningen tills vidare går oavkortat till stöd åt unga i Sverige från framför allt Afghanistan som saknar inkomster eller bidrag. 

Upprop om stopp av utvisningar till Afghanistan

Illustration: Marit Törnqvist

Dags för inhibition av alla utvisningar till Afghanistan!
Vi som skrivit under detta upprop kräver att Migrationsverket i väntan på ett nytt rättsligt ställningstagande omedelbart inhiberar utvisningsbesluten för alla asylsökande från Afghanistan. I rådande säkerhetsläge bör ingen utvisas till Afghanistan!

Initiativtagare till uppropet är Kampanjen Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de ensamkommande och det nationella nätverket NU ÄR DET NOG!

Etikkommissonen i Sverige är en av flera organisationer som står bakom uppropet.

Digitalt event med Etikkommissionen den 31 maj kl. 18.30-20.30

Välkommen till ett digitalt event på Zoom måndagen den 31 maj 2021 kl. 18.30 – 20.30.

Mötet hålls mot bakgrund av att riksdagen i juni beslutar om den asyllag som ska gälla efter 20 juli 2021.

  • Solveig Freudenthal och Brita Landoff berättar om hur svårt funktionshindrade barn skickas bort från Sverige och vad som sedan händer. Framför allt berättar de om tre barn, som Etikkommissionen har följt och stöttat i flera år.
  • Anna Lindberg berättar om barnfamiljer med afghansk nationalitet, som har levt i Sverige i fem-sex år och lever i limbo. De ska utvisas men det går inte att utvisa dem, och de blir alltmer anpassade till Sverige utan att ha rätt att vara det.
  • Annette Rosengren berättar om ungdomar som efter flera år i Sverige flytt till Frankrike för att inte deporteras till Afghanistan. Varför Frankrike, och hur har det gått för dem?

Sverige kommer i och med den nya lagen vara ett av de absolut sämsta länderna i EU att få skydd i. Korta tillfälliga uppehåll blir regel och många, många kommer inte känna sig trygga för mer än ett eller ett par år framöver. För permanent uppehållstillstånd måste hen bland annat kunna försörja sig och prata och förstå svenska. För att få hit sin familj – familjer splittrats ofta genom flykten – kommer ställas krav på att den som finns i Sverige ska kunna försörja familjen och ha en tillräckligt stor bostad. Detta kommer drabba inte minst låglöneanställda och kvinnor. Många barn kommer växa upp utan sin pappa eller mamma. De humanitära ventiler som eventuellt kommer finnas, kommer inte hindra att Sverige fortsätter att skicka svårt sjuka barn ut från Sverige efter flera år här. All forskning visar att permanenta uppehållstillstånd och att familjer kan återförenas gynnar integrationen. 

Vi kommer ta upp den nya lagen men framför allt kommer vi uppehålla oss vid hur den nuvarande så kallade tillfälliga lagen – som den kommande i stort sett har kopierat – har slagit mot svårt funktionshindrade barn, familjer som tvingas leva i limbo år efter år och unga vuxna som flytt från Sverige till Frankrike.

Etikkommissionens Solveig Freudenthal och Brita Landoff medverkar i en kommande antologi, Den onödiga flyktingkrisen, om dessa funktionshindrade barn.

Anna Lindberg är historiker med Sydasien som specialitet och var tills nyligen ordförande i Österlens Stödförening för flyktingar. Tillsammans med Föreningen Kompis Falun genomförde ÖSF ett barn- och familjeprojekt som resulterade i boken Tusen barn, tusen drömmar (2019). Anna kommer också berätta om föreningen Liv utan gränser, om de kämpande barnfamiljerna från Afghanistan, som demonstrerade i centrala Stockholm i flera månader sommaren 2019, och vad som har hänt sedan dess.

Annette Rosengren är etnolog och har skrivit flera böcker om utsatthet och människor på flykt, just nu aktuell med boken JAG BODDE I SVERIGE – om unga svenskafghaners flykt till Frankrike.

Alla fyra är verksamma inom Etikkommissionen och/eller i Flyktinggruppernas riksråd – FARR.

 Eventet modereras av Etikkommissionens Ann Mari Engel och sänds via Zoom.

Anmälan till: annmari.engel@gmail.com, senast den 25 maj.

Länk skickas ut dagen innan.

Varmt välkommen!

Styrelsen i Etikkommissionen i Sverige

Läs artiklar och texter från projektet ”Den onödiga flyktingkrisen”

Illustration: Katarina Lilieqvist

”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021” är ett projekt som vill föra fram fakta som negligerats i den offentliga debatten och visa på bredden och djupet i civilsamhällets insatser. Projektet vill också visa att de åtgärder som vidtogs från samhället sida har provocerat fram den kris vi är i idag, med ökande antal papperslösa, slitna volontärer som förlorat tilliten till systemet och unga människor som undrar varför de ska rösta.

Ta del av artiklarna

Projektet består av flera delar, bland annat en debattbok som beräknas komma ut under sommaren 2021 och en bok med fördjupning som preliminärt kommer ut hösten 2021. Redan nu kan du läsa en stor del av texterna och artiklarna på projektets hemsida: onodigaflyktingkrisen.se

Omfattas barn med grava funktionsnedsättningar av barnkonventionen?

Etikkommissionen i Sverige bidrar med artikeln ”Omfattas barn med grava funktionsnedsättningar av barnkonventionen?” av Solveig Freudenthal och Brita Landoff.

Uppehållstillstånd och examen för Aliyya

Foto: Hush Naidoo

Etikkommissionen i Sverige har sedan oktober  2016 förvaltat en tillfällig fond för bidrag till läkarstudierna för Aliyya, en asylsökande ung kvinna som flydde till Sverige 2010. Aliyya har nu fått uppehållstillstånd i Sverige och lyckades i januari avlägga svensk läkarexamen.

Aliyyas familj kom till Sverige 2010 på flykt från Azerbajdzjan, men fick inte uppehållstillstånd. En tid levde de som papperslösa.  

Efter en stark studentexamen antogs Aliyya till Karolinska Institutets läkarprogram. Som utländsk student behövde hon betala en enorm terminsavgift på över 300 000 per år. En anonym flyktinghjälpare stödde henne de första åren. När det upphörde beslöt hennes lärare på KI (dr Astrid Seeberger) och Agneta Pleijel att försöka samla medel bland sina vänner och bekanta. Aliyya var en av KI:s bästa studenter.

Insamlingen gick bra, bakom den stod också Anita D’Orazio och Ann Mari Engel från Etikkommissionen. Under åtskilliga terminer var det en trofast skara bidragsgivare som samlade till terminsavgiften. Under tiden utvisade Migrationsverket Aliyyah flera gånger, liksom hennes mor (också läkare) som vistades i hemlandet ett år innan hon fick fast arbete i Sverige och uppehållstillstånd. 

Aliyya själv fick resa hem i våras, efter Migrationsverkets beslut, när hon hade en termin kvar av studierna. Hon hade arbetat i Sverige, bland annat som underläkare, men förvägrades arbetstillstånd. I höstas fick hon äntligen sitt arbetstillstånd och därmed också uppehållstillstånd. Hon tog sin examen i januari. 

Det var många gånger gastkramande, men tack vare hennes egen flit och studieförmåga och de många bidragen till terminsavgifterna slutade det väl. Hennes far har efter fyra års tjänst som läkare nu också fått uppehållstillstånd.

Kommande vitbok om ”flyktingkrisen” får stipendium

Ill. Vahedeh Aida Ghardagian

Etikkommissionen har blivit ombedda att medverka i en kommande vitbok om ”flyktingkrisen”. Initiativtagare till boken är Jan Stattin, historiker, Ingrid Eckerman, allmänläkare och grundare av  nätverket ”Stoppa utvisningarna till Afghanistan!” och Karin Fridell Anter, arkitekt och ordförande för Stöttepelaren – förening för stöd till ensamkommande barn och ungdomar.

Boken med arbetsnamnet ”Rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2020” har nu fått ett ”krisstipendium” från Arena Idé och Atlas bokförlag. Stipendiet härrör från inkomsterna av idéhistorikern Sverker Sörlins bok Kris! Från Estonia till Corona (Atlas) och ska möjliggöra skrivande kring kris och kriser i samhället.

– Vi ville visa hur stort engagemanget i civilsamhället är, säger Jan Stattin, historiker och huvudredaktör för boken. Men nu blir det mycket om rättssäkerhet. Jag har själv sett de mest horribla beslut där handläggare till och med går emot Migrationsverkets egna regler.

Läs hela pressmeddelandet här:

Ny bok om barn med uppgivenhetssyndrom

Elisabeth Hultcrantz, leg. läkare och seniorprofessor vid Linköpings universitet, har nu gett ut en bok om sina möten med barn med uppgivenhetssyndrom.
Boken ”Om dessa vore svenska barn…” ges ut i samarbete med Etikkommissionen i Sverige och berättar om några familjers flyktingöden. Här får vi också möta några av de barn som insjuknat i uppgivenhetssyndrom, eller ”apati” som det tidigare kallades.

Läs mer och köp boken hos Bokus, där den finns både som e-bok och som pocket.

Årsmöte den 24 september i Stockholm

Välkommen till årsmöte i Etikkommissionen i Sverige!

Tid: Torsdagen den 24 september kl.18.00  
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen, våning 1

Pga. Corona-pandemin kommer vi att sitta på behörigt avstånd från varandra i Sandlersalen, Vi vill därför att du anmäler dig i förväg snarast och senast den 20 september till solveig.freudenthal@gmail.com

Program:
Betydelsen av principen om barnets bästa i migrationsärenden. Lagen, tillämpningen och allt som krockar.

  • Louise Dane, fil.dr. i offentlig rätt med inriktning mot migrationsrätt och barnrätt, inleder.
  • Dr. Elisabeth Hultcrantz presenterar sin nyutkomna bok om de uppgivna, apatiska barn som hon som läkare arbetat med i många år. Boken lanseras under årsmötet och kan köpas på plats.

Dagordning för årsmötet:

1) Årsmötets öppnande
2) Val av mötesordförande och sekreterare
3) Val av justerare
4) Redogörelse för det gångna årets verksamhet
5) Ekonomisk rapport
6) Revisorernas berättelse
7) Fråga om ansvarsfrihet
8) Val av ny styrelse
9) Beslut om firmatecknare
10) Val av revisorer
11) Val av valberedning
12) Beslut om årsavgiftens storlek
13) Eventuellt
14) Årsmötet avslutas

Vi vill påminna om medlemsavgiften för dig som ännu inte betalt.  Sätt in 250 kr eller mer till Etikkommissionens plusgiro 61 72 58-9. Ange ditt fullständiga namn och din e-postadress vid inbetalningen, så får du våra utskick.

Varmt välkommen!

Styrelsen i Etikkommissionen i Sverige