Om etiken i politiken – Årsmöte och seminarium den 22 november på ABF i Stockholm

Välkommen på Etikkommissionen i Sveriges årsmöte och seminarium.

Datum: Måndagen den 22 november 2021
Tid: Årsmötet börjar kl. 17.00 och seminariet kl. 18.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Brantingrummet, våning 1
Anmälan: Via mail till solveig.freudenthal@gmail.com

Program för seminariet kl. 18.00 – 20.30

DEN ONÖDIGA FLYKTINGKRISEN – RÄTTSÄKERHETEN, CIVILSAMHÄLLET OCH FLYKTINGARNA 2015 – 2021
Solveig Freudenthal och Brita Landoff, Etikkommissionen i Sverige. Två författare i civilsamhällets vitbok om det som inte hade behövt bli en kris, en genomlysning av hur ”flyktingkrisen” 2015 hanterades och vilka konsekvenser det har fått. Varken nutidens politiker eller framtidens forskare ska kunna säga att de inte visste!

MEDMÄNSKLIGHET – ETIKEN I FLYKTINGPOLITIKEN
Ett samtal mellan riksdagsledamöterna Thomas Hammarberg (S) och Amineh Kakabaveh (oberoende socialist). Kort inledning och samtal mellan dem och publiken.
Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär 2006-2012 för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Under 6 år satt han i FN:s Barnrättskommitté, som övervakar att de stater som har ratificerat konventionen också lever upp till den.
Amineh Kakabaveh, arbetar sedan 2008 i riksdagen för en feministisk och antirasistisk politik med fokus på kvinnors mänskliga rättigheter och mot det s.k. hedersvåldet/kulturen. Ordförande i Varken hora eller kuvad (VHEK) och utsågs till Årets svensk 2016 av nyhetsmagasinet Fokus.

Moderator: Annette Rosengren, Fil. dr i etnologi, författare och styrelsemedlem i Etikkommissionen I Sverige.

Arrangör: Etikkommissionen i Sverige i samarbete med ABF.