Aktuellt i december: Brev till regeringen & Julupprop

Författaren och barnläkaren Lars H Gustafsson och Magnus Kihlbom, barn- och ungdomspsykiater i Stockholm, sände den 14 december ett brev till Sveriges regering. I brevet berättar de om aktuella erfarenheter från sitt arbete med barn på flykt, i ljuset av den nuvarande asylpolitiken, samt om deras djupa oro över utvecklingen idag.

Brevet undertecknades av totalt 175 personer med kunskap om och erfarenhet av arbete med barn på flykt, däribland flera i Etikkommissionens nätverk. Läs gärna mer om brevet på Lars H Gustafssons hemsida, där det också går att läsa i sin helhet.


Sveriges kristna råd har tagit initiativ till ett Julupprop för en human flyktingpolitik. Namninsamlingen pågår fram till den 31 januari 2017. Skriv gärna på (går att göra direkt via länken ovan) och dela uppropet i sociala medier.

Öppet samtal på ABF den 8 november

BARN PÅ FLYKT I SVERIGE: 

Etiken i politiken

Tisdagen den 8 november ordnar Etikkommissionen i Sverige ett andra möte på temat ”Barn på flykt i Sverige”. Denna gång fokuserar vi på ”Etiken i politiken” i ett samtal om etik, moral, samvete och regler.

Plats: Palmesalen i ABF-huset, Sveavägen 41
Tid: 18.00 till ca. 20.00

Medverkande:

Astrid Seeberger, skönlitterär författare, njurmedicinare och överläkare på Karolinska
”Har Friedrich Nietzsche rätt?”

Agneta Pleijel, författare, professor och kulturskribent
”Är det politiska regelverket viktigare än Mänskliga Rättigheter?”

Shahram Khosravi, docent och forskare vid Stockholms Universitet
”Gränser och deportationer – vad händer med dem som utvisas?”

Facebook-event för mötet: Barn på flykt i Sverige – Etiken i politiken

Varmt välkomna!

Så kan du bidra till vår kommande Barnrättsrapport

Som Anita D’Orazio berättade på vårt öppna möte den 4 oktober arbetar Etikkommissionen nu med att samla in fall till en blivande rapport om utvisningshotade flyktingbarn med svåra fysiska/psykiska funktionsnedsättningar. T.ex. cerebral pares (CP), autism, uppgivenhetssyndrom, apati och andra funktionsnedsättningar, svåra medicinska diagnoser såsom cancer eller konsekvenser av för tidig födsel och eller traumatisk förlossning.

Barnrättsrapporten genomförs på grund av att migrationsmyndigheterna regelmässigt ger avslag på rätten till liv för dessa barn i vårt land, vilket strider mot Barnkonventionen och andra människorättskonventioner.

Du som asylrättsmedhjälpare i kontakt med berörda barn och familjer kan medverka till rapporten, genom att tillsammans med familj/vårdnadshavare fylla i vår rapportmall.

Ladda ner och skriv ut rapportmallen inkl. instruktioner här: Mall för Barnrättsrapporten (pdf)

Barn på flykt i Sverige – öppet möte den 4 oktober

BARN PÅ FLYKT I SVERIGE: 

gömda, glömda och sjuka

Tisdagen den 4 oktober ordnar Etikkommissionen i Sverige ett öppet möte på ABF-huset i Stockholm. Under kvällen hålls tre föredrag på temat ”Barn på flykt i Sverige”.

Plats: Palmesalen i ABF-huset, Sveavägen 41
Tid: 18.00 till ca. 20.00

Medverkande:

Karin Gyllenring, advokat
Den nya asyllagen och praxis – Hur drabbas flyktingbarnen av den nya lagen?

Sevil Bremer, leg.psykolog, leg.psykoterapeut
”Det är som om jag inte finns” – om mötet med de nyanlända ensamkommande barnen på en ungdomsmottagning dit de sökt sig för att de mår psykiskt dåligt.

Anita D’Orazio, asylrättsaktivist
Med 30 års erfarenhet av gömda, glömda och sjuka flyktingbarn talar Anita om barnens absoluta rätt till skydd. Anita kommer även att berätta om en planerad Barnrättsrapport rörande flyktingbarn med svåra fysiska/psykiska funktionsnedsättningar. Vad som kan hända dessa sjuka barn om de utvisas till de länder de ursprungligen härstammar från kommer att illustreras av en kort film producerad av UNICEF om barnhem för funktionshindrade barn i Kirgizistan.

Välkommen!

Stöd de asylsökandes manifestation mot den tillfälliga lagen

Sedan onsdagen den 3/8 manifesterar asylsökande mot den nya tillfälliga asyllagen på Mynttorget i Stockholm. Lagen påverkar de flesta av dem, även de som sökte asyl innan lagförslaget presenterades förra året och som nu väntar på beslut. Många har också familj i hemlandet som de inte kommer att få återförenas med.

Visa dem ditt stöd! Anslut dig till demonstrationen eller ta med vatten, frukt eller en smörgås till de som demonstrerar.

Plats: Mynttorget, Stockholm
Tid: Kl. 10-19 varje dag, till och med onsdag 10 augusti

Läs mer på FARR:s hemsida (engelska) eller Refugees Welcome Stockholms stödevenemang på Facebook.

Protestera mot lagförslaget utanför riksdagen 14-16 juni

Den 21 juni röstar riksdagen om lagförslaget som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Veckan innan omröstningen håller Folkkampanj för Asylrätt en serie protester i Stockholm, utanför riksdagen (vid Stallbron). Alla är välkomna – kom och kämpa tillsammans!

Stallbron

Tiderna är:
Tisdag 14 juni kl 10-14
Onsdag 15 juni kl 10-14
Torsdag 16 juni kl 10-14

Skyltar och flytvästar finns på plats, det är bara att dyka upp. Läs mer på Facebookeventet.

Tisdag 21 juni kl 15-17 hålls sedan en sista demonstration på Mynttorget i Stockholm för att visa motståndet mot lagförslaget.