Tack från Hope

Ett mail kom in till en av Etikkommissionen i Sveriges grundare, Anita D’Orazio. Vi publicerar det här i anonymiserad form, som en motvikt till de negativa besked många av oss får ta del av. Och en påminnelse om vad rätt hjälp och lite empati faktiskt kan betyda för en annan människa.

Hej,

Jag heter Hope och var asylsökande för 6 år sedan. Var utvisad två gånger men det blev stoppat och till sist fick jag uppehållstillstånd.

När i juni 2009, Sverige skulle utvisa 17 personer från mitt hemland och flygplanet hade tekniska problem och de kunde inte utvisa oss, skrev jag till er och ni gav mig råd och hade ett hjärta full av empati att jag inte kunde glömma detta.

Just nu tänker jag tacka dig för det samtalet och råd som jag fick från dig.

Nu har jag ett bra liv, två av mina barn är på högskolan, en börjar nästa vecka på Läkarprogram. Jag jobbar som undersköterska och nu ska jag börja plugga franska ämneslärare-program.

Med allt den här vill jag tacka dig och alla som tar hand om asylsökande för den hjälp som ni gör. Skulle vilja engagera mig och hjälpa andra som jag fick hjälp av härliga människor som du, Michael Williams och min församling där jag bor.

Tack så mycket. Det blev en 5 minuter telefonsamtal men det räddade mitt liv (du rekommenderade att jag sökte hjälp på traumacenter i Stockholm och jag gjorde detta och nu mår jag bra).

Må Gud välsigne er,

Hope.

Har du betalat medlemsavgiften för 2017?

Medlemsavgiften är en viktig resurs för att Etikkommissionen i Sverige ska kunna genomföra aktiviteter under året. Är du medlem i Etikkommissionen i Sverige sedan tidigare, eller vill du börja stödja vårt arbete? Om du inte redan har betalat årets medlemsavgift så är det nu hög tid att göra det.

För att betala medlemsavgiften så sätter du in 250 kr (eller mer enl. eget gottfinnande) till Etikkommissionens plusgiro 61 72 58 -9.
Ange ditt namn och din e-postadress vid inbetalningen, så får du våra utskick!

Är du nyfiken på vad vi gjorde under 2016? Här kan du ladda ner vår verksamhetsberättelse för 2016, där vi bland annat beskriver förra årets arbete.

Välkommen på årsmöte den 27 mars

Välkommen till Etikkommissionen i Sveriges årsmöte den 27 mars i ABF-huset i Stockholm.

Under kvällen får vi bland annat lyssna till Voices of Humanitys musik. Voices of Humanity är en grupp asylsökande musiker från Syrien och Iran, som spelar tillsammans med musiker med rötter i Sverige och Europa. De bjuder på tolkningar av nya och äldre svenska visor, samt sånger på persiska, arabiska, kurdiska och franska.

Dessutom hålls ett föredrag av journalisten och författaren Martin Schibbye, som på reportagesajten Blank Spot Project följer situationen för de ensamkommande afghanska flyktingbarn som hotas att utvisas från Sverige.

Anita D’Orazio kommer också hålla ett kort föredrag innan årsmötet tar vid.

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2017, 250 kr eller mer efter eget gottfinnande, om du vill delta på årsmötet som fullvärdig medlem.
Pg: 61 72 58-9. Ange din epost-adress som avsändare.

Plats: ABF-huset, Palmesalen, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Kl.18.00

Dagordning:
1) Årsmötets öppnande
2) Val av mötesordförande och sekreterare
3) Val av justerare
4) Verksamhetsberättelsen 2016-01-01 – 2016-12-31
5) Ekonomisk rapport
6) Val av styrelse
7) Beslut om firmatecknare
8) Val av revisorer
9) Val av valberedning
10) Beslut om årsavgiftens storlek
11) Övriga frågor
12) Årsmötet avslutas.

Här kan du ladda ner Etikkommissionen i Sverige – Verksamhetsberättelse 2016 (pdf)

Aktuellt i december: Brev till regeringen & Julupprop

Författaren och barnläkaren Lars H Gustafsson och Magnus Kihlbom, barn- och ungdomspsykiater i Stockholm, sände den 14 december ett brev till Sveriges regering. I brevet berättar de om aktuella erfarenheter från sitt arbete med barn på flykt, i ljuset av den nuvarande asylpolitiken, samt om deras djupa oro över utvecklingen idag.

Brevet undertecknades av totalt 175 personer med kunskap om och erfarenhet av arbete med barn på flykt, däribland flera i Etikkommissionens nätverk. Läs gärna mer om brevet på Lars H Gustafssons hemsida, där det också går att läsa i sin helhet.


Sveriges kristna råd har tagit initiativ till ett Julupprop för en human flyktingpolitik. Namninsamlingen pågår fram till den 31 januari 2017. Skriv gärna på (går att göra direkt via länken ovan) och dela uppropet i sociala medier.

Öppet samtal på ABF den 8 november

BARN PÅ FLYKT I SVERIGE: 

Etiken i politiken

Tisdagen den 8 november ordnar Etikkommissionen i Sverige ett andra möte på temat ”Barn på flykt i Sverige”. Denna gång fokuserar vi på ”Etiken i politiken” i ett samtal om etik, moral, samvete och regler.

Plats: Palmesalen i ABF-huset, Sveavägen 41
Tid: 18.00 till ca. 20.00

Medverkande:

Astrid Seeberger, skönlitterär författare, njurmedicinare och överläkare på Karolinska
”Har Friedrich Nietzsche rätt?”

Agneta Pleijel, författare, professor och kulturskribent
”Är det politiska regelverket viktigare än Mänskliga Rättigheter?”

Shahram Khosravi, docent och forskare vid Stockholms Universitet
”Gränser och deportationer – vad händer med dem som utvisas?”

Facebook-event för mötet: Barn på flykt i Sverige – Etiken i politiken

Varmt välkomna!

Så kan du bidra till vår kommande Barnrättsrapport

Som Anita D’Orazio berättade på vårt öppna möte den 4 oktober arbetar Etikkommissionen nu med att samla in fall till en blivande rapport om utvisningshotade flyktingbarn med svåra fysiska/psykiska funktionsnedsättningar. T.ex. cerebral pares (CP), autism, uppgivenhetssyndrom, apati och andra funktionsnedsättningar, svåra medicinska diagnoser såsom cancer eller konsekvenser av för tidig födsel och eller traumatisk förlossning.

Barnrättsrapporten genomförs på grund av att migrationsmyndigheterna regelmässigt ger avslag på rätten till liv för dessa barn i vårt land, vilket strider mot Barnkonventionen och andra människorättskonventioner.

Du som asylrättsmedhjälpare i kontakt med berörda barn och familjer kan medverka till rapporten, genom att tillsammans med familj/vårdnadshavare fylla i vår rapportmall.

Ladda ner och skriv ut rapportmallen inkl. instruktioner här: Mall för Barnrättsrapporten (pdf)

Barn på flykt i Sverige – öppet möte den 4 oktober

BARN PÅ FLYKT I SVERIGE: 

gömda, glömda och sjuka

Tisdagen den 4 oktober ordnar Etikkommissionen i Sverige ett öppet möte på ABF-huset i Stockholm. Under kvällen hålls tre föredrag på temat ”Barn på flykt i Sverige”.

Plats: Palmesalen i ABF-huset, Sveavägen 41
Tid: 18.00 till ca. 20.00

Medverkande:

Karin Gyllenring, advokat
Den nya asyllagen och praxis – Hur drabbas flyktingbarnen av den nya lagen?

Sevil Bremer, leg.psykolog, leg.psykoterapeut
”Det är som om jag inte finns” – om mötet med de nyanlända ensamkommande barnen på en ungdomsmottagning dit de sökt sig för att de mår psykiskt dåligt.

Anita D’Orazio, asylrättsaktivist
Med 30 års erfarenhet av gömda, glömda och sjuka flyktingbarn talar Anita om barnens absoluta rätt till skydd. Anita kommer även att berätta om en planerad Barnrättsrapport rörande flyktingbarn med svåra fysiska/psykiska funktionsnedsättningar. Vad som kan hända dessa sjuka barn om de utvisas till de länder de ursprungligen härstammar från kommer att illustreras av en kort film producerad av UNICEF om barnhem för funktionshindrade barn i Kirgizistan.

Välkommen!

Stöd de asylsökandes manifestation mot den tillfälliga lagen

Sedan onsdagen den 3/8 manifesterar asylsökande mot den nya tillfälliga asyllagen på Mynttorget i Stockholm. Lagen påverkar de flesta av dem, även de som sökte asyl innan lagförslaget presenterades förra året och som nu väntar på beslut. Många har också familj i hemlandet som de inte kommer att få återförenas med.

Visa dem ditt stöd! Anslut dig till demonstrationen eller ta med vatten, frukt eller en smörgås till de som demonstrerar.

Plats: Mynttorget, Stockholm
Tid: Kl. 10-19 varje dag, till och med onsdag 10 augusti

Läs mer på FARR:s hemsida (engelska) eller Refugees Welcome Stockholms stödevenemang på Facebook.