Ny rapport om humanitära skyddsgrunder för barn som söker asyl i Sverige

I januariavtalet som slöts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna i januari 2019 finns en särskild punkt om humanitära skyddsskäl, punkt 67: ”Partierna är överens om att driva en ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén”. 

Utifrån våra erfarenheter är detta en mycket angelägen uppgift. Etikkommissionen har därför i samarbete med Läkare i Världen publicerat en ny rapport som med konkreta exempel på humanitära nödsituationer visar behovet att återinföra humanitära skäl i asyllagstiftningen och dess praxis.

Rapporten inkluderar bland annat fallstudier av barn med uppgivenhetssyndrom som fått avslag på sina ansökningar och barn med andra svåra funktionsnedsättningar och sjukdomar som lever under hot om utvisning. Här finns också statistik över uppgivenhetssyndrom bland asylsökande barn i Sverige 2015-2018.