Till Asylkommissionen

Den 19 juni bildades Asylkommissionen, en granskningskommission knuten till Linköpings universitet. I en debattartikel i Aftonbladet presenterades den nya kommissionen och dess uppgift: att granska lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015–2017. Etikkommissionen i Sverige välkomnar Asylkommissionen med nedanstående brev.

Vi i Etikkommissionen i Sverige, Nätverk för Mänskliga Rättigheter i asylprocessen, hälsar Asylkommissionen varmt välkommen och vi ser fram emot en granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige. Vi vill gärna hjälpa till, förmedla kontakter och ha synpunkter.

Vi har ett stort nätverk med lång erfarenhet av lag och praxis bl.a. genom arbetet på den juridiska mottagningen i Läkare i Världens regi. De som söker vårt stöd där har ofta drabbats av Begränsningslagen och vill ha hjälp med att söka igen genom de jurister/advokater som är aktiva hos oss varje vecka. Bedömer de att det finns underlag tillräckligt så hjälper Fristadsfonden till med ett ekonomiskt bidrag. 

Våra läkare och psykologer som går in i ärendena p g a svår ohälsa hos de sökande och hela deras bakgrund – orsak till flykten och den aktuella akuta situationen. Journaler och läkarintyg skrivs. I de fall vi går vidare med deras ärenden, förs protokoll och de finns att ta del av med de sökandes medgivande förstås.

Vi vill också föreslå att Asylkommissionen uppmärksammar några av svenska myndigheter svårt misshandlade asylsökande medmänniskor som i åratal fått avslag och vars mänskliga rättigheter kränkts till det yttersta, inte minst genom Begränsningslagen och, vad vi anser, många gånger, en rättsosäker handläggning och politisk praxis, där beslutsfattaren aldrig möter den vars liv de tar ett livsavgörande beslut om.

  • Familjer med barn som lider av uppgivenhetssyndrom sedan flera år, 3-4  legat sondmatade och som i ”bästa fall” får tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) gång på gång.
  • Bland dessa är de yezidiska familjerna från Syrien som inte ens är ”födda”, då de inte har några födelsebevis – är analfabeter och helt dokumentslösa. Enligt MV ska de dumpas i Armenien, där de aldrig satt sina fötter och inte talar ett ord armeniska. Deras barn är svårt sjuka av PTSD och uppgivna sedan flera år.
  • Barn med svåra funktionsnedsättningar som vistats här i Sverige i många år, fått fin medmänsklig vård, habilitetsinsatser, t o m gått i särskola och blivit glada barn! De förtvivlade föräldrarna ser ingen möjlighet att klara sina barn utan vård o hjälp om de deporteras. Vad som återstår är att de tvingas lämna bort sina barn till hemska barnhem, där dessa sjuka barn riskeras att misshandlas och där barnet inte har några som helst mänskliga rättigheter. Vi talar om svårt autistiska barn utan språk, CP-skadade, barn med epilepsi och andra svåra funktionsvarianter. 
  • En grupp djupt kränkta sjuka människor som inte kan överleva om de deporteras och som inte får permanent uppehållstillstånd, är de njursjuka med dialys flera gånger i veckan. De får det här, den akuta o nödvändiga vården.. som väl är, men hotas ständigt, var 4 år, när deras ärende preskiberas, av att skickas till hemlandet, där de inte kan få vården, den livsnödvändiga dialysen. Det är bara för dem med kontakter och pengar. Absolut inte för den som svikt sitt land och som kommer ”hem” tillbaka deporterad med poliseskort efter många år. Glöm det!  Våra patienter (ett 10-tal vi väl känner till) går en säker död till mötes inom ett par veckor.

Sverige, ett land som kallar sig humanistiskt och som inte har humanitära skäl i lagen, är inte längre ett humant, ett anständigt land. 

De humanitära skälen måste snarast återinföras i lagen och i praxis för Barnen och för de vuxna medmänniskor som befinner sig i vårt land och som är svårt sjuka. 

Tack för att Asylkommissionen tagit detta nödvändiga initiativ och vi hoppas på ett gott samarbete. 

Stockholm 18 augusti 2019

Med vänlig hälsning,

Anita D´Orazio, ordf. Etikkommissionen i Sverige, Asylrådgivare i Läkare i Världen och sekr. i Fristadsfonden.

Solveig Freudenthal vice ordf. Etikkommissionen I Sverige