Välkommen till Etikkommissionen i Sveriges årsmöte 2019

Tisdagen den 26 mars kl.18.00 har Etikkommissionen i Sverige sitt årsmöte på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Program:

Gränssnittet mellan humanitära skäl och det som ryms inom artikel 3; tortyrbegreppet
Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty International med ansvar för flyktingfrågor och migration samt med folkrättsfrågor kopplade till bland annat terrorism, tortyr, internationell straffrätt inleder kvällen.

På irrvägar i Europa
Om asylpolitik, EU, parlamentsval och unga svenskafghaner på gatorna i Paris. Annette Rosengren, forskare, författare och ledamot av styrelserna för Flyktinggruppernas riksråd och för Etikkommissionen i Sverige, har nyss har kommit hem från sin tredje resa till Paris och reflekterar kring detta, EU och det kommande valet.

Humanitära skäl
Diskussion om de humanitära skälen som inte finns i lagen. Lagen kan dessutom förlängas i två år, med de utredningar som enligt januariöverenskommelsen planeras. Vad kan vi göra?

Varmt välkomna önskar Styrelsen i Etikkommissionen i Sverige.

Tid: Tisdagen den 26 mars kl.18.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, 4 tr. Hedensalen. Stockholm.

Läs inbjudan inkl. dagordning för årsmötet här (pdf)


Vi vill också påminna om medlemsavgiften för dig som ännu inte betalt. Sätt in 250 kr eller mer till Etikkommissionens plusgiro 61 72 58-9. Ange ditt fullständiga namn och din e-postadress vid inbetalningen, så får du våra utskick.