Yezidiernas kamp för sina mänskliga rättigheter – ABF i Stockholm 20 nov

Nobels Fredspris tilldelades i år den yazidiska människorättsaktivisten Nadia Murad. I flyktingarbetet i Sverige möter vi samtidigt traumatiserade yezidiska flyktingfamiljer där barnen drabbats av uppgivenhetssyndrom och där familjerna fått definitiva avslag på sina asylansökningar.

Etikkommissionen i Sverige ordnar med anledning av detta ett program på ABF i Stockholm om Yezidiernas kamp för sina mänskliga rättigheter.

Medverkande:

  • Ordförande i YAZDA Sweden, Delkhwaz Haciy, själv yezidier, talar om yezdiernas situation som flyktingar och kamp för överlevnad.
  • Yezidier i Sverige: Okända – Misstrodda – Uppgivna.
    Prof. Elisabeth Hultcrantz talar om sina erfarenheter av yezidiska barn med uppgivenhetssyndrom.
  • Advokaten Nadja Hatem inleder en diskussion om asylrätten, de försvunna humanitära skälen och tillämpningen av lagen.

Tid: Tisdagen den 20 november, kl. 18.00

Plats: ABF-huset, Per Albin salen, Sveavägen 41 i Stockholm

Inträde: 60/80 kr